Moti-4

Moti-4 is een laagdrempelig traject van gesprekken voor jongeren van 14 tot en met 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. Doel is het terugdringen van het probleemgedrag.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gamen, Middelenmisbruik en verslaving, Middelengebruik
Leeftijd: 
14 tot en met 24 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De interventie is voor jongeren van 14 tot en met 24 jaar waarbij het gebruik van middelen, gokken of gamen problematisch begint te worden. Ook jongeren die mogelijk verslaafd zijn komen in aanmerking, als ze niet of nog niet gemotiveerd zijn voor hulpverlening. Of jongeren waarbij, bij beginnend problematisch gedrag, de problematiek te licht is voor hulpverlening.

Aanpak

In het eerste gesprek wordt een inventarisatie van de problematiek en het middelengebruik, gokken of gamen gedaan. De vervolggesprekken richten zich op kennisoverdracht, bewustwording, motiveren en het versterken van de weerbaarheid van de jongere.

Het traject wordt op maat uitgestippeld. Een preventiewerker ondersteunt de jongere bij het opstellen van een plan van aanpak. In een follow-up na 2 maanden en eventueel ook na 6 maanden wordt bekeken of de doelen uit het plan van aanpak behaald zijn.

Ook kan bij het netwerk van de jongere gecheckt worden of de doelen behaald zijn. Vertrouwelijkheid wordt steeds gewaarborgd: met de jongere wordt afgesproken wat wel en niet teruggekoppeld kan worden.

Tijdsinvestering

Moti-4 bestaat uit vier individuele bijeenkomsten van één uur gedurende één maand, uitgevoerd door een medewerker voor verslavingspreventie. Wanneer verwijzen noodzakelijk is, kan het traject ingekort worden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Moti-4 heeft als doel om problematisch middelengebruik, gokgedrag en gamegedrag onder jongeren terug te dringen. De interventie heeft een sterke onderbouwing en biedt een op maat aanpak voor de verschillende doelgroepen. De interventie is erkend op Goede aanwijzingen voor effectiviteit, maar uitsluitend voor het verminderen van cannabisgebruik. Er is onvoldoende evidentie aangeleverd voor het effect van Moti-4 op andere soorten middelengebruik, gokken en gamen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: