Adviesgesprek Alcohol Jongeren

Adviesgesprek Alcohol Jongeren is bedoeld om met jongeren en hun ouders in gesprek te gaan over de risico's van alcoholgebruik.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik
Leeftijd: 
12 tot en met 23 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 23 jaar met bewust of onbewust risicovol alcoholgebruik en hun ouder(s)/opvoeder(s).

Aanpak

De interventie Adviesgesprek Alcohol Jongeren is bedoeld om met jongeren en hun ouders in gesprek te gaan over het (mogelijk) risicovol gebruik van de jongere en de invloed die ouders hierop kunnen hebben.

Na signalen van risicovol en/of problematisch alcoholgebruik krijgt de jongere en zijn/haar ouders een oproep voor een gesprek over de signalen. Daarbij wordt tevens een screening gedaan. Verder wordt er psycho-educatie gegeven over alcohol, gebruik en gedragskeuzes en opvoeding. In het gesprek wordt op basis van motiverende gespreksvoering een advies gegeven over gedragsmogelijkheden en/of vervolgtrajecten.

Tijdsinvestering

Adviesgesprek Alcohol Jongeren bestaat uit één gesprek (ongeveer 45 minuten) met de jongere, dat zo nodig uitgebreid kan worden naar twee gesprekken. Daarnaast vindt een gesprek met de ouders (30- 45 minuten) plaats.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Adviesgesprek Alcohol Jongeren is voldoende uitvoerbaar in de praktijk. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met onder andere ziekenhuizen en Veilig Thuis en er is een mooi en uitgebreid handboek. De aanpak is gebaseerd op een veranderingsmodel. De interventie is voldoende onderbouwd, met een heldere beschrijving van probleem, oorzaken en mogelijke aangrijpingspunten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: