Unity

Unity is een project waarbij leden uit de dancescene geworven en getraind worden om tijdens dance-evenementen voorlichting te geven over alcohol en drugs. Het doel is om de risico's die met alcohol- en drugsgebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik
Leeftijd: 
19 tot en met 35 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Unity richt zich met haar interventie op bezoekers van dance-evenementen tussen 18 en 36 jaar die alcohol en/of andere drugs willen gebruiken.

Aanpak

Unity wordt uitgevoerd door de preventieafdelingen van zes regionale instellingen voor verslavingszorg. De voorlichters van Unity zijn bezoekers van dance-evenementen die getraind zijn door professionals die werken bij deze instellingen. Zij geven vervolgens op vrijwillige basis op die evenementen voorlichting aan hun leefstijlgenoten. Dit doen ze onder meer aan de hand van een kennistest, quizkaarten of een open gesprek.

Tijdsinvestering

De vrijwilligers werken in shifts van een paar uur. De shifts en de duur ervan worden bepaald aan de hand van het aantal voorlichters dat mee gaat en de duur van de voorlichting op het evenement.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Unity is een helder beschreven en goed onderbouwde interventie met een duidelijk model van bewust gedrag. De interventie werkt met vrijwilligers die leeftijds- en leefstijlgenoten zijn van de doelgroep. De interventie wordt goed gewaardeerd door de doelgroep, de intermediaire doelgroep en de organisaties en locaties die met Unity werken. Er is een goede kwaliteitsbewaking door de landelijke projectleider.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving Unity

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: