Be wise, think twice

Dit lesprogramma wijst leerlingen op de risico's van alcohol en drugs en docenten op signalen van problematisch gebruik.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik
Leeftijd: 
12 tot en met 14 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Be wise think twice (BWTT) is ontwikkeld voor leerlingen uit de eerste twee klassen (ongeveer 12 tot en met 14 jaar) van het cluster 4 VSO.

Aanpak

Het lesprogramma BWTT bestaat uit vier lessen. Alle lessen bestaan uit het overdragen van kennis, opdrachten en gesprekken tussen leerlingen en hun docent of met elkaar. Per les is er een docenteninstructie beschikbaar, net als werkbladen voor de leerlingen, filmpjes en andere materialen. Docenten die gebruik willen maken van het lesmateriaal worden getraind door speciaal opgeleide preventiewerkers van de lokale instelling voor verslavingszorg of de GGD.

De opbouw van de lessen is als volgt:

  • Les 1: introductie les waarbij het thema middelengebruik en verslaving op een laagdrempelige wordt besproken. De les staat in het teken van gewoontes.
  • Les 2: verschillende risico's van middelengebruik.
  • Les 3: opnieuw aandacht voor de nadelen van middelengebruik en daarnaast is er aandacht voor de voordelen van niet-gebruiken.
  • Les 4: stoppen met een gewoonte.

Tijdsinvestering

De lessenserie van BWTT bestaat uit 4 lessen die allen gegeven kunnen worden in een lesuur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Be wise, think twice is ontwikkeld voor een urgent probleem en een belangrijke doelgroep. De commissie is onder de indruk van de duidelijke en logische beschrijving en de scherpe (bescheiden) doelen van de interventie. Be wise, think twice is goed ingebed in het integrale aanbod en er zijn goede ondersteunende materialen beschikbaar.
Een ander sterk punt is dat er tijdens de training van docenten aandacht is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het creëren van een veilige sfeer in de klas.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: