Open en Alert

Open en Alert is een interventie om problematisch middelengebruik te voorkomen of verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Middelengebruik, Middelenmisbruik en verslaving
Leeftijd: 
12 tot en met 25 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar die cliënt zijn van een justitiële jeugdinrichting, de residentiële jeugdhulp, de lvb-zorg of het jongerenwerk. De medewerkers van deze organisaties vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Jongeren en jongvolwassenen die cliënt zijn van een justitiële jeugdinrichting, de residentiële jeugdhulp, een instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) of het jongerenwerk hebben een verhoogd risico op problematisch middelengebruik. Open en Alert werkt in die organisaties aan beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering en structurele samenwerking met een instelling voor verslavingszorg.

Bij de beleidsontwikkeling helpt een preventiewerker van de verslavingszorg bij het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan voor het omgaan met problematisch middelengebruik en het creëren van draagvlak daarvoor. De preventiewerker zorgt ook voor de deskundigheidsbevordering. Die bestaat uit een basiscursus van twee bijeenkomsten en een vaardigheidscursus van drie bijeenkomsten. De basiscursus biedt algemene informatie over alcohol, drugs en problematisch gebruik. In de vaardigheidscursus gaat het om het voorkomen, signaleren en begeleiden van problematisch gebruik. Na de beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering blijft de preventiewerker op afroep beschikbaar en worden afspraken gemaakt over de verdere samenwerking.

Tijdsinvestering

De deskundigheidsbevordering voor medewerkers bestaat uit in totaal vijf bijeenkomsten van elk 3,5 uur. De implementatie van Open en Alert duurt doorgaans een jaar.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: