Hoe stuur je op kwaliteit in het jeugdveld?

Het werken aan de kwaliteit van activiteiten in het jeugdveld draagt bij aan de effectiviteit van deze activiteiten, en daarmee aan de effectiviteit van het jeugdbeleid. Kwaliteit is dynamisch en continu in ontwikkeling. Je kunt je aanbod blijven optimaliseren door voor, tijdens en na de inzet van je activiteit te leren en te verbeteren.

Welke kwaliteitseisen zijn er?

Het jeugdveld bestaat uit verschillende voorzieningen die ondergebracht zijn in verschillende domeinen, van kinderopvang tot jeugdzorg. Deze voorzieningen hebben verschillende kwaliteitseisen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een overzicht gemaakt van wie allemaal betrokken zijn bij opgroeien en opvoeden, en onder welke wet- en regelgeving de voorzieningen vallen.

Voor de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen. Zij kunnen bij de inkoop van jeugdzorg kwaliteitseisen stellen aan de jeugdzorgaanbieders. Een aantal kwaliteitseisen is zo fundamenteel dat ze in de wet zijn opgenomen. Denk aan het hebben van een kwaliteitssysteem, en het werken met medewerkers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Daarnaast kunnen gemeenten aanvullende kwaliteitseisen stellen. Het is belangrijk dat gemeenten zich realiseren dat andere gemeenten mogelijk ook aanvullende kwaliteitseisen stellen. Het vastleggen van die eisen kan voor een aanbieder snel leiden tot een grote administratieve last.

Meer informatie vind je op de pagina Kwaliteitseisen bij inkoop jeugdhulp.
Wil je weten hoe je als gemeente bij de inkoop van hulp kan sturen op effectiviteit? Download dan de Handreiking Effectief contracteren.
 

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie