Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Jeugdprofessionals en onderzoekers kunnen het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J) gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en samen met kinderen, jongeren en ouders beslissen over passende ondersteuning of hulp.

Daniëlle de Veld