Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Jeugdprofessionals en onderzoekers kunnen het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J) gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en samen met kinderen, jongeren en ouders beslissen over passende ondersteuning of hulp.

Foto Martine Roelfsema

Martine Roelfsema

senior medewerker inhoud