Classificatie Jeugdproblemen (CAP-J)

Let op: Deze inhoud wordt niet meer onderhouden en zal met ingang van 2025 niet meer beschikbaar zijn.

Jeugdprofessionals en onderzoekers kunnen het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J) gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en samen met kinderen, jongeren en ouders beslissen over passende ondersteuning of hulp.

Foto Ike van der Schoor

Ike van der Schoor

senior medewerker inhoud