Disclaimer

Deze disclaimer van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geldt voor zijn website www.nji.nl. We vertellen hier hoe je de informatie op onze website mag gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de bepalingen in deze disclaimer.

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem dan contact met ons op per

  • telefoon: (030) 230 63 44
  • e-mail: info@nji.nl
  • post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht.

Gebruik van informatie

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis. Deze informatie bestaat onder andere uit tekst, publicaties, foto's en video's. Je mag de informatie op onze website gebruiken, zolang je bij de bronvermelding duidelijk aangeeft dat die informatie van het NJi afkomstig is. Bij een beperkt gedeelte van onze website is duidelijk vermeld dat er eerst toestemming van het NJi nodig is voordat deze gebruikt mag worden.  Daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Je mag de informatie op deze site niet misbruiken.

De intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht en het merkrecht) van de informatie op deze website liggen bij het NJi, of bij andere partijen die het NJi toestemming hebben gegeven om de informatie op de website van het NJi te plaatsen.

Inhoud van informatie

De informatie op deze website kan worden beschouwd als algemene informatie. Het NJi streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden, vrij te houden van mogelijke virussen en dergelijke, en te zorgen voor de juistheid van de informatie. Het gebruik is voor eigen risico.

De website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Bijvoorbeeld door middel van een hyperlink. Dit betekent niet dat het NJi verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan.

Wijzigingen

Het NJi kan de informatie op deze website op elk moment wijzigen, verwijderen of opnieuw plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

Beschikbaarheid website

Het NJi kan niet garanderen dat de website altijd en zonder storingen toegankelijk is. Ook kan het NJi de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik stellen en/of verwijderen.

Aansprakelijkheid

Mocht ondanks de inspanning van het NJi de website of de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, of virussen bevatten, dan is het NJi daarvoor niet aansprakelijkheid en niet gehouden tot vergoeding van schade. Tevens aanvaardt het NJi geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ook sluit het NJi aansprakelijkheid uit voor schade indien de website of de inhoud wordt gewijzigd en/of de website niet (geheel) beschikbaar is.

Geschillen

Op het gebruik van deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze disclaimer zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt deze voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.
Indien door de bevoegde rechter een (gedeelte) van deze disclaimer wordt vernietigd, blijft de rest van deze disclaimer geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling.

De disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2018.

Zie ook: