Disclaimer en informatiegebruik

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is een nationaal kenniscentrum over opgroeien. Het NJi heeft een publieke taak en daarom stimuleren we het gebruik van onze kennis. Hier lees je hoe je de informatie op onze website mag gebruiken.

Heb je vragen of opmerkingen over deze disclaimer of gebruik van de informatie? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 030) 230 63 44
E-mail: info@nji.nl
Post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht

Disclaimer

Deze disclaimer van het NJi geldt voor de website www.nji.nl.

Het NJi en andere betrokkenen streven er naar de informatie op deze website juist, actueel en beschikbaar te houden. We kunnen daar ondanks onze zorgvuldigheid niet voor instaan en aanvaarden er geen aansprakelijkheid voor.

Informatiegebruik

Je mag de informatie op onze website gebruiken, zolang je bij de bronvermelding duidelijk aangeeft dat die informatie van het NJi afkomstig is, het gebruik niet commercieel is en er een link naar de informatie van het NJi wordt opgenomen. Deze informatie bestaat onder andere uit teksten, publicaties, figuren, infographics en video's van het NJi. Je mag de informatie op deze site niet misbruiken. Bij een beperkt gedeelte van onze website is duidelijk vermeld dat er eerst toestemming van het NJi nodig is voordat deze gebruikt mag worden. Daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Overname van informatie

  • Tekst en figuren van NJi.nl of uit publicaties van het NJi mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht, xxxx (jaartal). 
  • Infographics die door het NJi gemaakt zijn, mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht, xxxx (jaartal) en de directe link naar de infographic op NJi.nl.
  • Video's die door het NJi gemaakt zijn, mogen gebruikt worden met bronvermelding: © Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht, xxxx (jaartal) en de directe link naar de video op NJi.nl.
  • Let op: Infographics  en video's die door het NJi gemaakt zijn, mogen alleen in zijn geheel overgenomen worden: infographics en video's mogen niet bijgesneden worden; er mogen geen losse elementen uit infographics en video's gebruikt worden; de tekst uit infographics of video's mag niet aangepast worden.
  • Overname of hergebruik van foto's of illustraties van NJi.nl of uit publicaties van het NJi is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht en het merkrecht, van de informatie op deze website liggen bij het NJi, of bij andere partijen die het NJi toestemming hebben gegeven om de informatie op de website van het NJi te plaatsen.

De disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 27 november 2023.