Van jeugd naar volwassenheid: in het kort

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben soms extra steun nodig om zelfstandig te worden. Het gaat om steun waardoor ze een stevige basis hebben en lekker in hun vel zitten. Daarbij wordt gekeken naar de verbinding tussen leren, werken, relaties opbouwen, omgaan met instanties, gezond leven en zelfstandig wonen. De steun is er voor alle jongeren van 16-27 jaar, met extra aandacht voor kwetsbare jongeren.

Als jongeren tussen de 16 en 27 jaar een stevige basis krijgen, kunnen ze voor zichzelf te zorgen. Dit helpt om problemen te voorkomen, zoals werkloosheid, schooluitval, schulden en een ongezonde manier van leven.

Cijfers

  • In het schooljaar 2018-2019 waren er 26.894 jongeren die het onderwijs verlieten zonder startkwalificatie. Sinds het schooljaar 2014-2015 is er sprake van een jaarlijkse stijging.
  • In 2019 hadden 302.000 jongeren een hoger risico om niet aan het werk te komen.
  • 304.000 jongvolwassenen hadden in 2015 risicovolle schulden. Het gaat om 14,5 procent van alle 18 tot 27-jarigen.
  • Begin 2020 waren zo’n 8.500 jongeren dak- en thuisloos. Het is nog onbekend welke impact de coronacrisis heeft op het aantal dak- en thuislozen.
  • Het percentage 20 tot 30-jarigen dat aangeeft in de voorgaande 12 maanden depressief te zijn geweest, is tussen 2014 en 2020 flink gestegen: van 7 naar 10,9 procent. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar steeg het van 6,5 naar 7,3 procent.

Wat speelt er nu?

  • De Landelijke Aanpak 16-27 is een integrale aanpak om kwetsbare jongeren een stabiele basis te geven op de zogenoemde ‘BIG 5’: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn.
  • We voeren vier onderzoeken uit die kennis over ‘wat werkt’ in het opgroeien naar volwassenheid onderbouwen. 
  • We werken aan een landelijke kwaliteitsbasis voor professionals over toekomstgericht werken, een publicatie datagestuurd werken voor gemeenten en een ‘module inkoop’ voor gemeenten over hoe toekomstgericht werken kunnen helpen bij inkoopafspraken.
  • We ondersteuningen drie regio’s bij de implementatie van toekomstgericht werken in het jeugdbeleid en de aanbod jeugdhulp.

Meer informatie

De komende tijd wordt de informatie over dit onderwerp verder aangevuld. Voor meer informatie over de overgang naar volwassenheid kun je terecht op de website 16-27.nl.

Naar 16-27.nl

Bob Austmann

Bob Austmann

senior medewerker