Wat speelt er rond opgroeien naar volwassenheid?

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar maken een ontwikkeling door naar volwassenheid. Ze komen in deze levensfase veel veranderingen, uitdagingen en soms ook knelpunten tegen. Sommige jongeren hebben bij hun ontwikkeling extra steun nodig, waardoor ze een stevige basis hebben en lekker in hun vel zitten. Denk aan steun op de gebieden van de overstap van school naar werk, relaties opbouwen, omgaan met instanties, gezond leven en zelfstandig wonen. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, actualiteiten en onderzoeken op dit gebied.

Relevante nieuwsberichten

Impact maken in Zwolle, ook vanaf de zijlijn

De gemeente Zwolle ondersteunt het MDT-project Impacter, waarbij jongeren begeleiding krijgen van een coach. In dit artikel vertelt Michiel van Willigen, wethouder in Zwolle, over dit project. 'Het was voor mij een openbaring dat veel jongeren na school niet weten wat ze moeten doen en hier niks voor is georganiseerd', aldus Van Willigen.

Lees het bericht

JongPIT wint een Appeltje van Oranje

JongPIT is één van de winnaars van een Appeltje van Oranje. Stichting JongPIT wint een Appeltje omdat zij zich op een bijzondere manier inzetten voor jongeren met een chronische of psychische aandoening of beperking. Zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Lees het bericht

Relevante onderzoeken

Op naar een soepele overgang naar 18 jaar voor jongeren die jeugdhulp ontvangen

De rapportage 'Op naar een soepele overgang naar 18 jaar voor jongeren die jeugdhulp ontvangen' geeft een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij een overgang naar volwassenheid. Op basis van de ervaringen van jongeren uit de gemeente Oosterhout biedt het aanbevelingen voor de gemeente, professionals en het onderwijs. Daarin staat waarmee op lokaal niveau de overgang naar het achttiende jaar voor jongeren met jeugdhulp verbeterd kan worden. Ook de aanbevelingen voor jongeren en opvoeders uit dit rapport kun je gebruiken als voorbeeld hoe je jongeren beter kunt informeren.

Lees het onderzoek

Schade voorkomen bij jongeren van 18+ die de residentiële jeugdhulp moeten verlaten

Jongeren in de jeugdhulp moeten sneller zelfredzaam worden in een korte periode in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Dit terwijl zij door de problemen die ze ervaren langer ondersteuning nodig hebben dan op dit moment gebeurt in de praktijk. Een wetenschappelijke onderbouwing waarom het hanteren van een harde leeftijdsgrens van 18 jaar schade toebrengt aan jeugdigen.

Lees het onderzoek

Dak- en thuisloze jongeren en de aanpak van gemeenten

Stichting het vergeten kind heeft onderzoek gedaan onder jongeren die dak- en/of thuisloos zijn (geweest). Een inkijk in hoe het leven van dak- en thuisloze jongeren eruit ziet en hoe gemeenten omgaan met de geplande paradigmaverschuiving. Dit onderzoek is relevant voor gemeentes en jeugdhulpaanbieders. Met aanbevelingen voor gemeentes om het tij te keren en een oproep aan jeugdhulpaanbieders: 'laat jongeren niet los voordat ze een vervolgplek hebben en de andere kenmerken van de big 5 op orde zijn'.

Lees het onderzoek

Een kookboek voor thuisgevoelens van jongeren

In dit kookboek worden belangrijke inzichten gedeeld over het ontwikkelen van een thuisgevoel. Dit kookboek is gericht op professionals die met jongvolwassenen werken en professionals die zich bezig houden met woonvormen gericht op jongvolwassenen.

Lees het onderzoek

SER-publicatie Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Lees de SER-publicatie

Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen

Deze eerste publicatie van de Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) is bedoeld voor professionals en gaat over samenwerken met het informeel netwerk. Wat zijn, in de samenwerkingsdriehoek tussen crisiswerker, gezin en informeel netwerk, de werkzame principes bij het verminderen van onveiligheid in gezinnen zodat het risico op uithuisplaatsing afneemt?

Lees de publicatie

Hoe maak je ondersteuning van jongeren beter

Aansluiten bij jongeren als de kern van passende hulp. Hoe je dat doet als professional, is lastig te vangen in stappen en regels. Een metafoor werkt beter. Onderzoekers gekoppeld aan de regionale kenniswerkplaats Jeugd in Amsterdam noemen het een 'pedagogische dans'.

Lees de publicatie

Nieuwsberichten van het NJi

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Foto Suzanne Bakker

Suzanne Bakker

medewerker inhoud