Dit vinden jongeren belangrijk in jeugdhulp

Ondersteuning is effectiever als deze aansluit op de behoefte van jongeren zelf. Jongeren in jeugdhulp weten vaak heel goed wat voor hen werkt, hoe ze begeleid willen worden en wanneer. Dit hebben ze samengevat in tien aandachtspunten voor professionals en beleidsmakers.

De tien punten van jongeren voor een goede ondersteuning

Jongeren in jeugdhulp hebben een duidelijke visie op een goede ondersteuning. Ze vertellen het ook graag in overleggen, bijeenkomsten en consultaties. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen. Het NJi heeft in samenwerking met Movisie, ExpEx en de Nederlandse Jeugdraad deze adviezen over goede ondersteuning naar volwassenheid verzameld. Daaruit hebben jongeren tien aandachtspunten geselecteerd voor professionals en beleidsmakers.

  1. Laat mij pas los als de belangrijkste zaken gereld zijn: de Big 5.
  2. Help mij praktisch.
  3. Help mij met verantwoordelijkheden en keuzes.
  4. Geef me tijd en ruimte.
  5. Sta naast mij.
  6. Laat mij de baas over mijn eigen leven zijn.
  7. Werk positief.
  8. Help mij om een vangnet te creëren. 
  9. Help mij op tijd met korte en lange termijn stappen naar mijn toekomst.
  10. Geen knip. Bied passende, doorlopende steun.

Toelichting bij de tien aandachtspunten

In onderstaande video worden de tien aandachtspunten verder toegelicht. Jongeren, professionals en beleidsmakers vertellen ieder vanuit een eigen perspectief hoe de begeleiding in jeugdhulp beter kan en wat hiervoor nodig is.

Videobeschrijving

Dit hebben jongeren in jeugdzorg nodig bij het volwassen worden

Herkenbaar voor jeugdprofessionals

De tien punten van jongeren hebben veel raakvlakken met de thema's waar ook jeugdprofessionals mee worstelen. Ook professionals willen graag meer aansluiten bij het perspectief en tempo van de jongere. Ze willen graag jongeren tijd en ruimte geven om te leren en een goede relatie met hen opbouwen. En ze willen jongeren niet zomaar loslaten als ze zien dat jongeren daar nog niet klaar voor zijn. Op deze kaart zie je meer knelpunten die professionals ervaren in hun praktijk. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op randvoorwaarden.

Wat kan ik doen als jeugdprofessional?

Als professional heb je een belangrijke rol in de begeleiding bij het volwassen worden. Zeker wanneer een jongere jeugdhulp ontvangt. Deze jongeren hebben vaak een minder goede uitgangspositie op alle leefdomeinen. Ze hebben steun nodig om de overgang van jeugdhulp naar zelfstandig leven te maken. Je kunt het beste vroeg beginnen met de voorbereiding hierop. Hoe je dit kunt doen, lees je op de pagina Aanpak Toekomstgericht werken

Wat kan ik doen als beleidsmaker?

Als beleidsmaker rondom jeugd heb je een belangrijke taak in het scheppen van de voorwaarden voor professionals, zodat ze in staat zijn jongeren goed te ondersteunen bij de overgang naar volwassenheid. Door professionals te vertrouwen en tijd en ruimte te geven. Door je in te zetten voor het creëren van oplossingen die passen bij wat de jongere écht nodig heeft en hiervoor ook te luisteren naar jongeren zelf. En ook door samenwerking te stimuleren tussen verschillende organisaties om maatwerk en continuïteit mogelijk te maken. Meer hierover lees je bij Welk beleid is nodig voor jongeren in de overgang naar volwassenheid?

Foto Suzanne Bakker

Suzanne Bakker

medewerker inhoud