• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 250 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuw in de databank

Bedwing je dwang

Bedwing je dwang is een individuele cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren van ongeveer 8 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis. Bedwing je dwang is gericht op het stoppen van dwangrituelen en het veranderen van cognities door middel van blootstelling, responsepreventie en cognitieve therapie. De behandeling duurt gemiddeld drie tot vier maanden met wekelijkse sessies van een uur.


Fun & Health Summer Program

De Fun & Health Summer Program (F&HSP) is een 5 maanden durende intensieve en integrale interventie voor kinderen van 9-16 jaar met obesitas met 320 uren begeleiding per kind, die aansluit op de bestaande ketenaanpak en zich onderscheidt met diverse kampweken met overnachtingen. Het programma richt zich op het creëren van een keerpunt in de leefstijl.


Voedingsbeleid Jump-in

Het voedingsbeleid Jump-in is in Amsterdam onderdeel van het bredere Jump-in programma. Het Jump-in programma is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en werkt met 8 hoofdoelen op het gebied van Voeding en Bewegen die binnen één programma geïmplementeerd worden. Een implementatietraject neemt ongeveer drie jaar in beslag.


Oplossingsgericht werken

Het doel van Oplossingsgericht werken is jongeren en volwassenen in staat te stellen hun problemen zelfstandig of samen met mensen uit hun omgeving op te lossen. De hulpverlener gaat op methodische en gestructureerde manier met de cliënt in gesprek, waarmee de cliënt zijn autonomie versterkt.     

De methode wordt onder meer gebruikt door centra voor Jeugd en Gezin, jeugdhulpverlening en scholen.


Uk en Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor achterstandskinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en wordt uitgevoerd door getrainde pedagogisch medewerkers. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thematische activiteiten wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.


Tops! hulpverleningsvariant

TOPs! hulpverleningsvariant is bedoeld voor jongeren van 12-24 jaar die antisociaal gedrag en/of delinquent gedrag vertonen. Tijdens wekelijkse groepsbijeenkomsten werken de jongeren aan sociale vaardigheden, omgaan met boosheid, moreel redeneren en wederzijdse hulp, met als doel het bevorderen van prosociaal gedrag en een positieve groepscultuur.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.