• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 234 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuw in de databank

Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)

Dappere Dino's is een groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar, van wie de ouders gescheiden zijn. In twaalf sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding, met als doel emotionele en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.


EU-Schoolfruit- en groenteprogramma

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een laagdrempelig stimulansprogramma om het eten van fruit en groente op de basisschool te bevorderen. Scholen ontvangen gedurende twintig weken voor elke leerling iedere week drie stuks gratis fruit en groente. Een voorwaarde voor deelname is het geven van educatieve lessen.


Vallen is ook een sport

De interventie Vallen is ook een sport bestaat uit een lespakket voor het basisonderwijs waarin kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs op een leuke manier stap voor stap wordt geleerd veilig te vallen. De interventie bestaat uit een lespakket waarmee kinderen middels een lesprogramma van acht weken (vier basis- en vier vervolglessen) valtechnieken aangeleerd kunnen worden.


SamenStarten

SamenStarten is bedoeld voor alle ouders met kinderen van nul tot vier jaar en richt zich daarnaast op de professionals binnen de jeugdgezondheidszorg (jgz-professionals) als intermediaire doelgroep. Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen (0-4 jaar), door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.


Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde

De preventielessen 'Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' is een lessenserie die een onbedoelde zwangerschap bij jongeren wil voorkomen. In lessen op scholen wordt aandacht besteed aan kennis, attitude, inschatting van eigen gedrag, vaardigheden en opvattingen van de omgeving ten aanzien van seksuele interacties en anticonceptiegebruik en van (jong) ouderschap. Kracht van deze interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan.


Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een individuele op maat aangeboden sociaal cognitieve gedragsinterventie van acht wekelijkse sessies gericht op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies