• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 231 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Denk mee over gebruik van werkzame elementen

Oproep

Het Nederlands Jeugdinstituut zoekt op korte termijn professionals uit wijkteams, de geïndiceerde jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz en het onderwijs en cliënten om de eerste ideeën aan voor te leggen over het flexibele gebruik van werkzame elementen van interventies.

Nieuw in de databank

Braingame Brian

Braingame Brian is een gecomputeriseerde cognitieve training ingebed in een spelwereld en bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die problemen hebben met executieve functies als het werkgeheugen, inhibitie-vermogen, en cognitieve flexibiliteit, zoals kinderen met ADHD. In 25 bijeenkomsten van 45 minuten doorlopen de kinderen de training, thuis, op school of in de zorginstelling. Het doel van de training is een verbetering van de executieve functies en daarmee van hun functioneren thuis en op school.


Druk in de klas

Druk in de klas is bedoeld voor leerkrachten van groep 3 tot en met groep 8 in het reguliere basisonderwijs, die te maken hebben met kinderen die druk gedrag vertonen en aandachtsproblemen hebben in de klas. De kern van de interventie is het positief belonen van gewenst gedrag en het creëren van een gestructureerde en voorspelbare omgeving met als doel het gedrag van drukke en/of ongeconcentreerde kinderen te verbeteren.


Basic Trustmethode

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problemen en hun (professionele) opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie. De hulpverlening bestaat uit acht tot twaalf sessies waarin – met behulp van videofeedback – wordt gewerkt aan het terugdringen van de problemen door middel van versterking van de gehechtheidsrelatie.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.