Erkenningscommissie Interventies

De interventies in de databank Effectieve jeugdinterventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. De commissie wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. In dat samenwerkingsverband werken verschillende kennisinstituten aan het erkenningstraject.

De kennisinstituten hebben geen inhoudelijke rol bij de beoordeling van interventies. Ze ondersteunen en coördineren het erkenningstraject voor de indieners en voor de deelcommissies.

In de notitie Erkenning van Interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022 staat meer over het erkenningstraject.

Deelcommissies

Elke deelcommissie van de Erkenningscommissie Interventies bestaat uit ongeveer tien deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingstermijn van de commissieleden is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De erkende interventies in de databank Effectieve Jeugdinterventies zijn beoordeeld door een van deze vijf deelcommissies:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventieDeelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevorderingDeelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijnDeelcommissie Justitiële interventiesDeelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid

Vragen?

Vragen over de Erkenningscommissie Interventies kun je stellen aan het secretariaat van de commissie via erkenningjeugdinterventies@nji.nl.

Lees ook

  • Erkenningsprocedure

    Professionals
    Beleidsmakers

    Voordat een interventie onderdeel wordt van de databank moet deze een erkenningsprocedure doorlopen. Hier vind je uitleg per stap. Bekijk de procedure.

    Lees meer over Erkenningsprocedure