Erkenningscommissie Interventies

De interventies in de databank Effectieve jeugdinterventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies.

De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. De commissie wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. In dat samenwerkingsverband werken verschillende kennisinstituten aan het erkenningstraject.

De kennisinstituten hebben geen inhoudelijke rol bij de beoordeling van interventies. Ze ondersteunen en coördineren het erkenningstraject voor de indieners en voor de deelcommissies.

In de notitie Kies erkend, krijg erkenning. Criteria 2024 – 2027 staat meer over het erkenningstraject.

Deelcommissies

Elke deelcommissie van de Erkenningscommissie Interventies bestaat uit ongeveer tien deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingstermijn van de commissieleden is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De erkende interventies in de databank Effectieve jeugdinterventies zijn beoordeeld door een van deze zes deelcommissies:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventieDeelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevorderingDeelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijnDeelcommissie Justitiële interventiesDeelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheidDeelcommissie Sport en Bewegen

Vragen?

Vragen over de Erkenningscommissie Interventies kun je stellen aan het secretariaat van de commissie via erkenningjeugdinterventies@nji.nl.

Lees ook