Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Voorzitter

  • prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht)

Secretariaat

  • Daniëlle de Veld (Nederlands Jeugdinstituut)

Wetenschap

  • prof. dr. Jessica Asscher (Universiteit van Amsterdam)
  • prof. dr. Ron Scholte (Praktikon, Radboud Universiteit)
  • prof. dr. Maartje Luijk (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Beleid en praktijk

  • Bas van Diggelen MSc (Driestroom)
  • drs. Jeroen van Ooijen (Jeugdhulp Friesland)
  • drs. Rik Knipschild (Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie)
  • drs. Gonnie Albrecht (PI Research)
  • Ioana van Gastel, BSc (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

Ondersteuning en contact

Deze deelcommissie wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut. Met vragen over deze deelcommissie kan je contact opnemen met Daniëlle de Veld.