ADHD

Erkende interventies

Voor kinderen en jongeren met ADHD bestaan in Nederland verschillende erkende interventies. Sommige interventies zijn specifiek voor kinderen en jongeren met ADHD ontwikkeld, andere interventies zijn breder inzetbaar.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Met name gericht op ADHD

De meeste erkende interventies voor kinderen met ADHD zijn gericht op het verminderen van de gedragsproblemen die met de stoornis samenhangen. Dit kan bijvoorbeeld door ouders vaardigheden aan te leren om beter met het gedrag van hun kind om te kunnen gaan. In andere interventies leren kinderen zelf vaardigheden aan om bijvoorbeeld hun concentratie te verbeteren.

Mede gericht op ADHD

Een aantal erkende interventies richt zich op een breder scala aan gedragsproblemen, waaronder gedragsproblemen die met ADHD samenhangen.

Meer informatie

Informatie over de werkzame mechanismen bij de aanpak van gedragsproblemen die samenhangen met ADHD vindt u onder Wat werkt

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies