27 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 27

 • Anders kijken naar veiligheid

  Publicatie

  Het is tijd om door andere brillen naar de veiligheid van kinderen te kijken en beter te begrijpen waarom we eigenlijk doen wat we doen.

 • Gezinshuizen

  Publicatie

  De gezinshuissector groeit in volume en professionaliseert. Deze publicatie geeft een impressie van de cijfers van 2020 in hun context.

 • Burgerinitiatieven en wijkteams

  Publicatie

  Burgerinitiatieven kunnen de sociale netwerken in een wijk versterken. Deze publicatie beschrijft hoe wijkteams die initiatieven kunnen ondersteunen.

 • Een lerend netwerk starten

  Publicatie

  Deze publicatie beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk.

 • Kennisagenda pleegzorg

  Publicatie

  Dit rapport doet verslag van een inventarisatie, voorafgaand aan het ontwikkelen van een kennisagenda voor de pleegzorg.

 • Eigen kinderen van pleegouders

  Publicatie

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat 'eigen kinderen' van pleegouders het leven als pleegzin ervaren als positief, maar ook uitdagend.

 • Opgroeien en opvoeden in armoede

  Publicatie

  Deze publicatie beschrijft de situatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. En de beleving van kinderen in armoede wordt geschetst. 

 • Pleegzorg begeleiden is een vak!

  Publicatie

  Deze methodiekhandleiding biedt pleegzorgbegeleiders concrete hulpmiddelen om de effectiviteit en kwaliteit van pleegzorg te verbeteren.