Uithuisplaatsingen van kinderen roepen veel vragen op

Jaarlijks kunnen zo'n veertigduizend kinderen niet thuis opgroeien omdat er problemen zijn in het gezin. Een deel van hen is via de jeugdbescherming uithuisgeplaatst. Daar is veel kritiek op en die kritiek zwelt aan nu blijkt dat er bij gezinnen die te maken hebben met de toeslagenaffaire 1.115 uithuisplaatsingen zijn geweest. Is dat op de juiste gronden gebeurd? Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut schetst de verschillende kanten van dit probleem. Hij vraagt aandacht voor de besluitvormingsprocessen, de werkomgeving van de professionals en de verwachtingen in de samenleving.

Omslag Uithuisplaatsingen van kinderen roepen veel vragen op
Titel: 
Uithuisplaatsingen van kinderen roepen veel vragen op
Auteur: 
Yperen, T. van
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
4 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie