Kennisagenda pleegzorg

Verkenning praktijk en beleid

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werken aan een kennisagenda pleegzorg. Het doel daarvan is in kaart te brengen aan welke kennis over goede, duurzame pleegzorg behoefte is en welke kennis al beschikbaar is. Dit rapport doet verslag van een inventarisatie, voorafgaand aan het ontwikkelen van de kennisagenda.

Omslag Kennisagenda pleegzorg
Titel: 
Kennisagenda pleegzorg. Verkenning praktijk en beleid
Auteur: 
Werner, C. en Y. Ditter
Jaar: 
Omvang: 
16 pagina’s
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie