Stap 2: Naar welk maatschappelijk resultaat streef je?

De cijfers en de analyse uit stap 1 maken de behoeften van je inwoners zichtbaar. Die behoeften zijn het uitgangspunt voor het formuleren van maatschappelijke doelen of resultaten voor het preventief jeugdbeleid.

Voorbeeld:

  • Gemeente X streeft naar een gezonde jeugd (gewenste situatie). Uit cijfers blijkt dat 40 procent van de jeugd in wijk B een gezonde leefstijl hanteert. 60 procent heeft een ongezonde leefstijl (probleem). 
  • Gemeente X wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen (gewenste situatie). Uit cijfers blijkt dat 50 procent van de jongeren in wijk B een startkwalificatie behaalt. 50 procent haalt geen startkwalificatie (probleem).

Dit zijn gezamenlijke ambities van alle belanghebbende partijen, waaronder inwoners en partners. Formuleer deze ambities zo concreet mogelijk en meetbaar naar maatschappelijk resultaat.

Voorbeeld:

  • Over vier jaar hanteert 50 procent van de jeugd in wijk B een gezonde leefstijl. 
  • Over twee jaar behaalt 70 procent van de jongeren in wijk B een kwalificatie voor werk of vervolgopleiding.

Tip: Continu in gesprek

Formuleer het maatschappelijk resultaat samen met de inwoners, voorzieningen en maatschappelijke partners. Hiermee creëer je commitment. Maak tussentijds de balans op en kijk samen wat extra nodig is.

Stap 1: Wat is de staat van de jeugd?

Stap 3: Welke activiteiten ondernemen?