Stap 1: Wat is de staat van de jeugd?

Om een goed preventief jeugdbeleid in te richten is het in eerste instantie belangrijk om te weten hoe het gaat met de jeugd in je gemeente. Wat gaat goed en wat kan beter?

Stel vragen als:

  • Hoe hoog is het percentage kinderen met een gezond gewicht?
  • Welk percentage kinderen kampt met psychische problemen?

Om deze onderwerpen en vragen te formuleren en een overzicht te krijgen van de bijbehorende cijfers, kun je gebruikmaken van de preventiematrix. De preventiematrix is opgebouwd uit twaalf 'gewenste situaties' met daartegenover problemen die kunnen ontstaan. Je kunt de matrix aanpassen aan de situatie in je gemeente.

Download de preventiematrix
Om gegevens over je gemeente in kaart te brengen kun je gebruikmaken van bijvoorbeeld:

Cijfers spreken niet voor zich. Haal de achterliggende oorzaken van problemen boven tafel, samen met inwoners, vertegenwoordigers van voorzieningen en maatschappelijke partners. Zo weet je ook beter waar je je preventieve aanbod op moet afstemmen.

Stap 2: Welk maatschappelijk resultaat?