Oog voor het welbevinden van ouders

Het welbevinden van ouders bepaalt mede hoe zij in staat zijn op te voeden, ouder te zijn en in te spelen op wat het kind nodig heeft. Welbevinden is afhankelijk van heel veel factoren, op sommige van die factoren heb je als professional invloed en op andere niet. Jij kunt er op verschillende manieren aan bijdragen dat de ouder zich beter voelt.

Onderdelen van het welbevinden

Hoe het met de ouder gaat, is afhankelijk van meerdere factoren. Het is niet alleen van belang dat de ouder voldoening haalt uit het ouderschap, maar bijvoorbeeld ook dat de ouder steun krijgt uit de omgeving. Alle onderdelen zijn van invloed op elkaar. En spelen een belangrijke rol bij de opvoeding. De verschillende onderdelen van het welbevinden van ouders zijn:

De vijf pijlers van welbevinden

Hoe kun jij bijdragen?

Hoe je dit doet is afhankelijk van jouw rol. Kijk vanuit jouw eigen werk wat je voor de ouder kunt betekenen. Het is in ieder geval voor iedere professional belangrijk om oog te hebben voor hoe het met de ouder gaat: vraag ernaar als je een ouder spreekt en sta er samen bij stil.

Elke ouder heeft vragen en loopt tegen moeilijkheden aan. Het is belangrijk dat ouders zich hierin gesteund voelen. Probeer verder te kijken dan de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Kijk ook naar de ouder. Stel jezelf dus niet alleen de vraag 'hoe gaat het met het kind?' maar ook 'hoe gaat het met de ouder?'. Hoe het met de ouder gaat, heeft invloed op het opvoeden en opgroeien van het kind.

Houd de verschillende onderdelen van het welbevinden in gedachten. Hieronder staan een aantal voorbeelden van hoe je hier aandacht aan kunt besteden.

Niet ieder voorbeeld is voor iedere professional toepasbaar. Toch kun je ook oog hebben voor onderdelen die niet in jouw werkgebied passen. Misschien kun je een ouder dan bijvoorbeeld wel helpen met een doorverwijzing naar een ander die kan ondersteunen op dat gebied.

Voorbeelden:

  • Als je contact hebt over het kind, kijk ook eens of je kunt vragen naar hoe het met de ouder gaat. Waar haalt de ouder energie uit? Waar geniet de ouder van bij de opvoeding?
  • Het kan zijn dat de ouder het gevoel heeft er alleen voor te staan. Ga hierover in gesprek met de ouder. Heeft die het gevoel genoeg steun te krijgen uit het eigen netwerk? Als dat niet het geval is, kijk dan samen naar de mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende instanties die een luisterend oor kunnen bieden.
  • Ouderschap brengt ook onzekerheden met zich mee, zeker als er vanuit de maatschappij veel verwacht wordt van ouders. Misschien vindt de ouder het lastig om met die onzekerheid om te gaan. Schrijf samen met de ouder dingen op die wel goed gaan en hang dit bijvoorbeeld op de koelkast. Zo ziet de ouder dagelijks dat er ook genoeg dingen zijn om trots op te zijn.
  • Misschien merk je dat de ouder niet helemaal achter het eigen handelen staat. Dat ze bijvoorbeeld stoeien met datgeen wat is meegegeven in de eigen opvoeding en dat wat ze zelf hun kinderen willen meegeven. Het is belangrijk dat ouders ruimte hebben om te reflecteren op zichzelf als ouder. Je kan de ouder vragen stellen die hierbij helpen, zoals: Hoe zie jij jezelf als ouder? Wat vind jij belangrijk in de opvoeding en heb je het gevoel dat je dit kunt bieden?
  • Heeft de ouder wel genoeg tijd voor zichzelf? Het ouderschap omvat het in de lucht houden van heel veel ballen. Maar het is voor ouders belangrijk om ook aandacht te besteden aan zichzelf, los van de ouderrol. Even een avondje sporten of weg met vrienden. Zo krijgen ze weer nieuwe energie voor de opvoeding en het ouderschap.

Lees meer over het welbevinden van ouders in de publicatie Welbevinden van ouders.

Yveline Nilsen

Yveline Nilsen

adviseur en onderzoeker