Het welbevinden van ouders ondersteunen als professional

Welbevinden gaat over lekker in je vel zitten, maar ook over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven. Het welbevinden van ouders heeft invloed op de ontwikkeling van hun kind. Het is daarom belangrijk dat ouders hier op letten tijdens de opvoeding. Wanneer het goed gaat met de ouders zelf is het voor hen makkelijker om voldoende ruimte en aandacht te hebben voor het kind. Als professional kun je ouders hier op verschillende manier in ondersteunen.

Houd het welbevinden van ouders in de gaten 

Alle ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kind en lopen tegen moeilijkheden aan. Het is belangrijk dat ouders zich hierin gesteund voelen. Probeer verder te kijken dan de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Kijk ook naar de ouders zelf. Stel jezelf dus niet alleen de vraag 'hoe gaat het met het kind?' maar ook 'hoe gaat het met de ouders?'. Hoe het met de ouders gaat heeft namelijk ook invloed op het opvoeden en opgroeien van het kind. 

Hoe goed het gaat met de ouders hangt van veel verschillende dingen af. Op sommige dingen heb je invloed en op andere niet. Het is in ieder geval belangrijk om als professional goed in de gaten te houden hoe het met de ouders gaat. Dit doe je vooral door ernaar te vragen en hier samen echt even bij stil te staan. 

Wat ouders nodig hebben voor hun welbevinden

Er zijn vijf onderdelen van het welbevinden van ouders die belangrijk zijn om als professional in de gaten te houden. Alle onderdelen spelen een belangrijke rol bij de opvoeding en hebben invloed op elkaar.

De vijf pijlers van welbevinden

1. Gevoelsleven en emoties

Welke positieve en negatieve gevoelens en emoties ervaart een ouder tijdens het ouderschap? Meer hierover lees je op de pagina Omgaan met gevoelens en emoties rondom het ouderschap.

2. Vriendschappen en relaties

Heeft een ouder voldoende vriendschappen, familie en steun uit de omgeving? Bekijk voor meer informatie de pagina Opvoeden doe je niet alleen. Hoe helpen anderen mij daarbij?

3. Voldoening uit ouderschapservaringen

Welke positieve en negatieve ervaringen doet een ouder op tijdens het ouderschap? 

4. Perspectief, inzicht en reflectie

Hoe kijkt een ouder naar het ouderschap en welke invloed heeft dit op het beeld van het leven? Wat is voor de ouder belangrijk en minder belangrijk in het leven? 

5. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling

Heeft een ouder voldoende ruimte en tijd voor de persoonlijk ontwikkeling? Lees meer hierover op de pagina Goed voor jezelf zorgen als ouder.

Meer uitleg over de verschillende onderdelen vind je in de publicatie Welbevinden van ouders. Evenwichtige ouders, blije kinderen?

Tips om aandacht te besteden aan het welbevinden van ouders 

Houd de verschillende onderdelen van het welbevinden in gedachten, zoals hierboven beschreven. Hoe besteed je hier aandacht aan? Niet ieder voorbeeld is voor iedere professional te gebruiken. Toch is het goed om ook op de hoogte te zijn van voorbeelden die niet in jouw werkgebied passen. Misschien kun je een ouder dan bijvoorbeeld wel doorsturen naar een andere professional, die kan ondersteunen op dat gebied. 

Voorbeelden:

  • Als je contact hebt over het kind, kijk ook eens of je kunt vragen naar hoe het met de ouder gaat. Luister naar de ouder: waar haalt de ouder energie uit? Waar geniet de ouder van bij de opvoeding?
  • Het kan zijn dat de ouder het gevoel heeft er alleen voor te staan. Ga hierover in gesprek met de ouder. Heeft die het gevoel genoeg steun te krijgen uit het eigen netwerk? Als dat niet het geval is, kijk dan samen naar de mogelijkheden.
  • Ouderschap brengt ook onzekerheden met zich mee, zeker als er vanuit de maatschappij veel verwacht wordt van ouders. Misschien vindt de ouder het lastig om met die onzekerheid om te gaan. Schrijf samen met de ouder dingen op die wel goed gaan en hang dit bijvoorbeeld op de koelkast. Zo ziet de ouder dagelijks dat er ook genoeg dingen zijn om trots op te zijn. 
  • Misschien merk je dat de ouder niet helemaal blij is met de manier waarop het dingen aanpakt. Dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het verschil tussen wat ze zelf als kind hebben geleerd van hun ouders en dat wat ze hun eigen kinderen willen meegeven. Het is belangrijk dat ouders ruimte hebben om te na te denken over hun rol als ouder. Je kan de ouder vragen stellen die hierbij helpen, zoals: Hoe zie jij jezelf als ouder? Wat vind jij belangrijk in de opvoeding en heb je het gevoel dat je dit kunt bieden? Zo niet, wat is daar dan voor nodig? 
  • Heeft de ouder wel genoeg tijd voor zichzelf? Het ouderschap vraagt erg veel van een ouder. Maar het is voor ouders belangrijk om ook aandacht te besteden aan zichzelf, los van de ouderrol. Even een avondje sporten of weg met vrienden. Zo krijgen ze weer nieuwe energie voor de opvoeding en het ouderschap. 
Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud