Sterke basis voor de jeugd

Publicaties NJi


 • Een lerend netwerk starten
  Een lerend netwerk starten. Randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden
  • Bouzelmad, S. en J. Runia
  • 17 pagina's

  Lees hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten met hun samenwerkingspartners.


 • Opgroeien en opvoeden in armoede
  Opgroeien en opvoeden in armoede. Over de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen
  • Kalthoff, H.,
  • 66 pagina's

  Deze publicatie beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. 


 • Opgroeien en opvoeden
  Opgroeien en opvoeden. Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders
  • Deniz Ince, Hilde Kalthoff
  • 40 pagina's

  Onderzoek naar de factoren die een gezonde, veilige en kansrijke opvoeding en ontwikkeling kenmerken.


 • Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  • Bastiaanssen, I., H. Hamberg en D. Ince
  • 19 pagina's

  Deze analyse van erkende jeugdinterventies laat zien voor welke problemen en doelgroepen in Nederland interventies beschikbaar zijn en waar ze juist ontbreken.


 • Samen opvoeden?!
  Samen opvoeden?! Het belang van medeopvoeders voor ouderschap en opvoeden
  • Kalis, E.
  • 15 pagina's

  Dit rapport geeft de onderbouwing en uitwerking van steun bij ouderschap.


 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  • Driedonks, M., N. Udo, I. Batyreva, H. Ooms
  • 22 pagina's

  Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten van jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie.


 • Opvoedsteun
  Opvoedsteun. Wat werkt?
  • Ince, D. en N. Udo
  • 31 pagina's

  In dit literatuuronderzoek staat beschreven wat bekend is in de literatuur over de effecten van universele en selectieve opvoedprogramma's.


 • Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas?
  Overgewicht. Wat werkt bij kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas? Een review gericht op opvoeding en psychosociale factoren in interventies
  • Hof, V. van den, D. de Veld en M. Zoon
  • 38 pagina's

  Dit rapport beschrijft de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht, met aanbevelingen voor professionals.


 • Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk?
  Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk? Een zoektocht naar de werkzame elementen
  • Nederlands Jeugdinstituut, Vrije Universiteit en Cuprifère Consult
  • 42 pagina's

  De zeven werkzame elementen van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zijn samengevat in deze publicatie.


 • Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap
  Gemeenten aan de slag met opvoeden en ouderschap. Twee goede voorbeelden: Leiden en De Ronde Venen
  • Ligtermoet, I., E. van Beekhoven, J. Berns en A. Gort
  • 9 pagina's

  Gemeente Leiden en De Ronde Venen helpen ouders eerst om problemen zelf op te lossen. 


 • Top tien beschermende factoren
  Top tien beschermende factoren. Voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen
  • Ince, D., Yperen, T. van, en M. Valkestijn
  • 30 pagina's

 • Wat werkt bij integraal werken in de wijk
  Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional
  • Arum, van A., S. Verweij, K. van der Veer
  • 38 pagina's

  Deze publicatie legt uit wat onder het begrip integraal werken wordt verstaan en hoe het bij kan dragen aan betere hulpverlening. 


 • De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders
  De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders. Zorg voor preventieve relatieondersteuning in uw gemeente
  • Nederlands Jeugdinstituut en NCJ
  • 7 pagina's

  Deze factsheet beschrijft hoe een gemeente preventieve ondersteuning kan bieden aan ouders en in kan zetten op het versterken van de partnerrelatie.


 • Eigen kracht versterken van jeugd en ouders
  Eigen kracht versterken van jeugd en ouders. Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken.
  • Ince, D., Schmidt, A.
  • 37 pagina's

  Rapport met resultaten van literatuurstudie naar onderwerp eigen kracht van jeugd en ouders.


 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  Onafhankelijke cliëntondersteuning. Informatie voor ouders
  • Kennisnetwerk jeugd
  • 4 pagina's

  In deze folder voor ouders kunt u lezen wat onafhankelijke cliëntondersteuning inhoudt, waar u recht op hebt, en voor welke zaken u er gebruik van kunt maken.


 • Allemaal opvoeders
  Allemaal opvoeders. Weet wat werkt bij opvoedvragen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 6 pagina's

  De brochure geeft tips en werkwijzen hoe je als opvoedprofessional samen met ouders en medeverzorgers kan werken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Vragen?

Johan Kruip is contactpersoon.

Foto Johan Kruip

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies