Licht verstandelijk beperkte jeugd

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

De module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking biedt aanbevelingen voor het handelen van zorgprofessionals. De module richt zich op professionals binnen zowel de geestelijke gezondheidszorg (ggz) als de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en aangrenzende sectoren. De module omvat een beschrijving van de gehele zorgketen, een beschrijving van de verwijslijnen en de benodigde randvoorwaarden, een beschrijving van de kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten, een handleiding voor implementatie en een onderhoudsplan.

Auteurs:

J. Douma, X. Moonen, L. Noordhof, A. Ponsioen

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Landelijk Kenniscentrum LVB

Deze richtlijn voor professionals geeft aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en de kennis en ervaringen vanuit de LVB-praktijk zijn in de richtlijn samengebracht tot concrete aanbevelingen voor het verbeteren van diagnostisch onderzoek bij mensen met een LVB, door henzelf daarin een actieve rol van respondent te geven. De richtlijn richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Auteurs:

M. de Wit, X. Moonen en J. Douma

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Landelijk Kenniscentrum LVB

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. De aanbevelingen in deze richtlijn voor jeugdprofessionals dragen bij aan goede aansluiting van een gedragsveranderende interventie op de specifieke kenmerken van jeugd met een lichte verstandelijke beperking. Daardoor moet de kans op een positief behandelresultaat bij deze kinderen en jongeren zo groot mogelijk worden.

Auteurs:

D. Gorgels, G. Coolen en T. Liedmeier

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

MEE Nederland

Deze richtlijn biedt een leidraad voor MEE-consulenten (cliëntondersteuners bij een MEE-organisatie) die te maken krijgen met vragen over kinderwens, zwangerschap en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. De richtlijn omschrijft wat een consulent in ieder geval moet doen tijdens het ondersteuningsproces. De richtlijn richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren, maar besteedt wel aandacht aan onder meer goede voorlichting voor jeugdigen. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies