Richtlijn Effectieve interventies lvb

Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben vaker emotionele problemen en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een lvb. De aanbevelingen in deze richtlijn voor jeugdprofessionals dragen bij aan goede aansluiting van een gedragsveranderende interventie op de specifieke kenmerken van jeugd met een licht verstandelijke beperking. Daardoor moet de kans op een positief behandelresultaat bij deze kinderen en jongeren zo groot mogelijk worden.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Landelijk Kenniscentrum LVB
Publicatie: 

Lees de richtlijn