Richtlijn Diagnostisch onderzoek LVB

Deze richtlijn voor professionals geeft aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en de kennis en ervaringen vanuit de LVB-praktijk zijn in de richtlijn samengebracht tot concrete aanbevelingen voor het verbeteren van diagnostisch onderzoek bij mensen met een LVB, door henzelf daarin een actieve rol van respondent te geven. De richtlijn richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Landelijk Kenniscentrum LVB
Publicatie: 

Lees de richtlijn