Generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of licht verstandelijke beperking (LVB)

De module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of licht verstandelijke beperking biedt aanbevelingen voor het handelen van zorgprofessionals. De module richt zich op professionals binnen zowel de geestelijke gezondheidszorg (ggz) als de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) en aangrenzende sectoren. De module omvat een beschrijving van de gehele zorgketen, een beschrijving van de verwijslijnen en de benodigde randvoorwaarden, een beschrijving van de kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten, een handleiding voor implementatie en een onderhoudsplan.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn