Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Kennisinstituten samen aan de slag voor scholen

Sluit bij de aanpak van mentaal welbevinden aan op de ondersteuningsstructuur binnen de school. Dat is de oproep van vijf organisaties die de ambitie hebben om gezamenlijk scholen te helpen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

'Preventie drijft kosten van jeugdzorg niet op'

Het is een misvatting dat preventie en vroegsignalering de kosten van de jeugdzorg verhogen. Dat schrijft Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut in een blog op Zorg & Sociaalweb.

Online magazine: voorkomen van uitval in pleegzorg

Het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten tien pleegzorgaanbieders aan het verminderen van uitval van pleegouders. Ook wilden ze de 'breakdown' verminderen, de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland waren partners in het actieonderzoek.

Monitor AOJ ondersteunt verbinding onderwijs-jeugd

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet passend onderwijs hebben regio's gezocht naar aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Die aansluiting komt niet vanzelf tot stand. Inzicht in de cijfers en het effect van beleid is essentieel voor een goed aansluiting. De Monitor Aansluiting AOJ biedt regio's inzicht in hoe het gaat met hun jongeren en hoe de samenwerking tussen organisaties verloopt. Zo zien ze waar verbeteringen mogelijk zijn.

NJi in gesprek met Families Foundation over MIM

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is in verregaande gesprekken met Stichting Families Foundation over de overname van het programma Moeders Informeren Moeders (MIM). Met de overname verwacht Families Foundation dit toegankelijke, cultuur-sensitieve programma meer onder de aandacht te brengen, om zo jonge moeders preventief te ondersteunen.

Met Andere Ogen bundelt leeropbrengsten

Een gedeelde visie en een cultuur van samenwerking, dat zijn twee van de werkzame elementen die volgens het programma Met Andere Ogen (MAO) de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd kunnen verbeteren. Die samenwerking moet bijdragen aan de ontwikkelkansen van kinderen.

NJi licht verkiezingsprogramma's door

Bij de komende verkiezingen zijn de partijen het er wel over eens dat er voor kinderen en jongeren heel wat te verbeteren valt. De onderlinge verschillen worden duidelijk als het gaat om concrete maatregelen op het gebied van bestaanszekerheid, samen leven, onderwijs, zorg en de gevolgen van de coronacrisis. Het Nederlands Jeugdinstituut vergeleek op die punten de verkiezingsprogramma's van de tien grootste partijen in de Tweede Kamer.

Kennisagenda voor toepassing kennis over pleegzorg

Hoe past u wetenschappelijke kennis over pleegzorg toe in de praktijk? Pleegouders, pleegzorgprofessionals en gemeenten hebben behoefte aan advies hierover, zo blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies