Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

NJi informeert over gevolgen coronacrisis

Ouders, kinderen en professionals hebben veel vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. Het ministerie van VWS heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd deze drie doelgroepen te voorzien van betrouwbare antwoorden op hun vragen.

Samen Toekomst Maken 2020 uitgesteld

In lijn met de kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus is besloten om het event Samen Toekomst Maken te verplaatsen van 16 april naar 27 oktober 2020. Ook de regionale hackathons worden verplaatst.

Visitatiecommissie: rapportage na tien trajecten

De eerste tien visitaties Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein laten goed zien voor welke uitdagingen gemeenten staan. Dit blijkt uit de rapportage van de visitatiecommissie. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Divosa waren betrokken bij alle visitatietrajecten en onderschrijven de conclusies van het rapport.

Sociale wijkteams en gemeentelijk beleid

Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid en hoe professionals hier invulling aan geven. Voor meer inzicht in de manier waarop sociale problematiek aangepakt en verbeterd kan worden, stelden onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zich de vraag: Wat is het gemeentelijke beleid rond ondersteuning en zorg en lukt het om die te vertalen naar de praktijk?

Data over passend onderwijs en jeugdzorg

Het Nederlands Jeugdinstituut, Dashboard Passend Onderwijs en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op donderdag 23 april een informatiebijeenkomst over openbare cijfers over passend onderwijs en jeugdhulp.

Meedoen aan Met Andere Ogen

In april starten de Communities of Practice van het programma Met Andere Ogen. Daarin wisselen deelnemers expertise en ervaring uit om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te verbeteren.

Groeiend jeugdzorggebruik in beeld gebracht

Gemeenten en instellingen worstelen met oplopende tekorten door het groeiend jeugdzorggebruik. Waarom doen steeds meer kinderen een beroep op de jeugdzorg? In een nieuwe infographic laat het Nederlands Jeugdinstituut zien wat de drie hoofdoorzaken zijn en hoe we die kunnen aanpakken. De infographic is een gevisualiseerde weergave van het vorig jaar verschenen essay Het groeiend jeugdzorggebruik.

Jongeren onderzoeken ervaringsdeskundigheid

Binnen de jeugdhulp wordt steeds vaker de kennis van jongeren met ervaring in de jeugdhulp ingezet. Maar wat is ervaringsdeskundigheid? En wat werkt wel én niet in de praktijk? Vanuit een samenwerking tussen Stichting Alexander, ExpEx en het Nederlands Jeugdinstituut gaan ervaringsdeskundige jongeren zélf met deze vragen aan de slag.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies