Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek.

NJi verhuist per 1 september naar nieuwe locatie

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verhuist per 1 september 2020 naar een ander pand. Het NJi blijft in Utrecht gehuisvest maar verruilt de Catharijnesingel voor de Churchilllaan. Ook Movisie, Vilans, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de VOBC/Landelijk Kenniscentrum LVB verhuizen naar dit pand.

Kinderen en jongeren laten zich horen

Jongeren zeggen dat ze écht wel begrijpen dat niet alle ideeën en oplossingen van jongeren uitgevoerd worden. Ze vinden het belangrijk dat volwassenen hen en hun mening serieus nemen. Dat blijkt uit de enquête die het NJi onder kinderen en jongeren uitzette via #ikpraatmee.

Sociale veiligheid als taak van school en gemeente

Van school en sportclub tot thuis: voor jongeren is het belangrijk dat zij zich beschermd voelen tegen geweld, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Over die bescherming gaat de publicatie 'Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente'.

Zorg in speciaal onderwijs vanuit één budget

Hoe kan zorg in het speciaal onderwijs vanuit één budget worden georganiseerd? In opdracht van de ministeries van VWS en OCW doen de bureaus DSP en Oberon daar komend schooljaar onderzoek naar. Het Nederlands Jeugdinstituut volgt het onderzoek en de deelnemers zodat 'goede voorbeelden' gedeeld kunnen worden.

Overdracht Oog voor interactie

Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor interactie over aan het ROC van Amsterdam. De training bestaat uit een zestal bijeenkomsten waarin pedagogisch medewerkers hun communicatie met kinderen verbeteren door de inzet van interactievaardigheden.

'Leer kinderen om te gaan met onzekerheid'

De angst voor besmetting met het coronavirus was de afgelopen weken voor ouders reden om hun kind thuis te houden en voor onderwijs en opvang reden om kinderen met een snotneus te weren. Over neusverkoudheid bij jonge kinderen heeft het RIVM nu duidelijkheid geschapen, maar zo lang er geen geneesmiddel of vaccin is tegen dit coronavirus, blijven we leven met angst en onzekerheid, signaleert Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Angst is een slechte raadgever als die het belang van het kind overstijgt. We moeten kinderen juist leren omgaan met onzekerheid.'

Kind en jongere laten stem horen via #ikpraatmee

Een van de initiatieven die kinderen en jongeren sinds 19 mei helpen hun stem te laten horen is #ikpraatmee. 'Het is belangrijk dat jongeren opkomen voor hun stem', zegt Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is goed om te zien met welke ideeën en initiatieven jongeren zelf komen. Er blijven desondanks ook kinderen die niet gehoord worden.'

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies