• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws over de jeugdsector? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Reactie NJi op Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Met het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd benadrukken de ministers de urgentie om te investeren in een betere zorg voor jeugd. Het is noodzakelijk dat veldpartijen en gemeenten zich scharen achter de urgentie en inhoud van het actieprogramma en in het belang van het kind samen de zorg voor jeugd verder ontwikkelen. Alleen samen kunnen we de zorg voor jeugd naar een hoger plan tillen.

'Bij scheiding kijken vanuit de ogen van kinderen'

De behoeften en het belang van kinderen centraal stellen bij een echtscheiding, staat er in het rapport Scheiden... en de kinderen dan? Het Nederlands Jeugdinstituut juicht die boodschap toe. André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, presenteerde het rapport op 22 februari. 'Het is een volledig en actiegericht plan waar iedereen direct mee aan de slag kan', zo stelt directeur Wim Gorissen van het NJi.

Opening Platform JEP

Minister Hugo de Jonge (VWS) opent op 8 februari in Utrecht Platform JEP: een website waarop kennis en kunde over polarisatie, extremisme en radicalisering wordt gedeeld. Het platform is voor jeugdprofessionals die niet precies weten hoe ze om moeten gaan met extremistische ideeën bij jongeren. Via de JEP Advieslijn kunnen zij ondersteuning krijgen van experts.

Jeugdwet niet ter discussie, wel knelpunten in uitvoering

De Jeugdwet biedt een goed fundament voor een beter werkend jeugdstelsel, waardoor jeugdigen en hun ouders kunnen rekenen op hulp die aansluit bij hun behoeften. Er zijn knelpunten in de uitvoering van de wet, die vragen om een gedeelde visie op passende zorg. De urgentie voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om samen te werken is vergroot. En daar ligt ook de oplossing van de belangrijkste knelpunten, aldus de onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut in de deelstudie Zorglandschap en Veiligheid van de Eerste evaluatie Jeugdwet.

Realiseren ambities Jeugdwet vraagt extra inspanning

De 'Eerste evaluatie Jeugdwet' laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen. Er worden geen aanbevelingen gedaan om de Jeugdwet te veranderen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Eerste evaluatie Jeugdwet, die vandaag is aangeboden aan de ministeries van VWS en JenV en aan de VNG.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.