Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Stichting Opvoeden.nl verder onder vlag NJi

Vanaf 1 januari 2020 gaat Stichting Opvoeden.nl met haar activiteiten over naar het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De stichting blijft haar activiteiten met hetzelfde team van medewerkers voortzetten als zelfstandig label binnen het NJi. Daardoor blijft de unieke werkwijze voor het ontwikkelen van betrouwbare opvoedinformatie gewaarborgd: samen met de wetenschap, praktijk en ouders zelf. De nieuwe naam van de stichting wordt vanaf 1 januari 2020: Opvoedinformatie Nederland.

Landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met medewerkers in gezinshuizen hebben experts die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Ze zijn op 24 juni gepresenteerd tijdens het symposium De kwaliteit van gezinshuizen.

Start programma Onderwijs-Zorg-Jeugd in de regio

De coalitie Onderwijs Zorg en Jeugd is een samenwerkingsprogramma gestart met twintig partners om alle kinderen in Nederland optimale ontwikkelkansen te bieden, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. De coalitie maakt zich hard voor een betere aansluiting tussen de drie domeinen. Voor het programma gaan verschillende regio's aan de slag met het bedenken en uitvoeren van oplossingen om de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg te verbeteren.

Start tweede pilot zelfevaluatietool

De tweede pilotfase met de ‘Zelfevaluatietool Sociaal Domein - Toegang en samenhang hulp’ is gestart. Vier gemeenten krijgen zo meer zicht op de weg die een inwoner aflegt naar hulp en de samenwerking tussen organisaties en professionals als hulp wordt geboden. De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk.

Speerpunten voor betere residentiële jeugdhulp

Organiseer residentiële jeugdhulp zo dat kinderen niet beschadigd raken door allerlei breuken in hun leven: de breuk met thuis door de uithuisplaatsing, breuken binnen de jeugdhulp door overplaatsingen, en breuken in hun verdere leven. Dat is de kern van de speerpuntenagenda voor residentiële jeugdhulp die een werkgroep van experts heeft opgesteld.

Workshopbegeleiders gezocht voor bijeenkomst

Onder de titel 'Van uit zicht naar in zicht; hoe versterk je de samenwerking tussen scholen en (boven)schoolse voorzieningen?' organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad op 9 oktober een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen, samenwerkingsverbanden, docenten, leerlingbegeleiders en teamleiders van scholen.

Deelnemers gezocht voor onderzoek vakmanschap

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderzoekt wat de ervaringen van jeugdprofessionals zijn op het gebied van leren en ontwikkelen. Wat hebben jeugdprofessionals nodig om hun vak goed uit te kunnen oefenen? Wat doet u zelf? En wat heeft u van anderen nodig?

Aanpak kinderarmoede op de Europese agenda

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats op 23 mei. 'Het huidige parlement doet veel aan de verbetering van de situatie van kinderen. Ik hoop dat dit in het nieuwe parlement een serieus onderdeel blijft van de Europese agenda, ook na de verkiezingen', zegt Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies