• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws over de jeugdsector? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Pilot monitor kwaliteit kinderopvang

Zes kinderopvangorganisaties zijn op 1 november gestart met een pilot waarbij ze hun pedagogische kwaliteit op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau via een NJi-monitor zichtbaar maken. Pedagogisch coaches krijgen zo grip op wat werkt in de praktijk en zien waar verbetering nodig is. De pilot loopt tot eind 2019. 

Oproep: Praktijkinventarisatie pleegzorgaanbieders

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut zoeken pleegzorgaanbieders die hun praktijkkennis willen delen. Het gaat specifiek over wat u doet om de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen te bevorderen en pleegouders te behouden. We gebruiken uw ervaringen om anderen in de sector mee te inspireren. Laat uw stem horen via een korte vragenlijst.

Start pilots Voor ieder kind een thuis!

Vijf jeugdhulpregio's zijn op 19 november van start gegaan met een pilottraject om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren in hun regio. De centrale vraag is: wat kunnen de jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien? Geleerde lessen worden landelijk gedeeld, zodat ook andere jeugdhulpregio's er profijt van kunnen hebben.

Veel gestelde vragen mediaopvoeding

Tijdens de Week van de Mediawijsheid beantwoordt hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken twee veel gestelde vragen over het thema van 2018: ‘Heb jij het onder de duim?’. De week is van 16 tot en met 23 november.

Jong en oud in gesprek op Voor de Jeugd Dag

Ruim 1.500 bezoekers kwamen op 5 november naar de Amsterdamse Westergasfabriek voor de Voor de Jeugd Dag. Ze deden mee aan de meer dan tachtig workshops. De drie actieprogramma's van VWS stonden centraal: Zorg voor de jeugd, Kansrijke start, en Geweld hoort nergens thuis.

Gebruik jeugdzorg gedaald in eerste helft van 2018

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet is het aantal kinderen en jongeren dat jeugdzorg krijgt gedaald. In de eerste helft van 2018 ging het om bijna 337 duizend kinderen en jongeren, 11 duizend minder dan in de eerste helft van 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

'Transformeren én bezuinigen is slechte combinatie'

Steeds meer gemeenten kampen met fikse financiële tekorten op jeugdhulp. Sommige gemeenten introduceren daarom wachttijden, andere proberen de kostprijs van jeugdhulp te drukken of bezuinigen op preventie. Dat zijn echter geen structurele oplossingen, aldus het Nederlands Jeugdinstituut. Bestuurder Ans van de Maat: 'Gemeenten draaien aan de knoppen die ze hebben. Begrijpelijk, maar dit is een complex vraagstuk waarvoor geen snelle oplossingen bestaan. Het vraagt om een transformatie van de hele zorg voor jeugd, met inzet van alle betrokken partijen in het sociaal domein.'

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies