Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Interventiematrix helpt bij samenstellen aanbod

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat voor sommige vragen en problemen een ruime hoeveelheid interventies. Voor andere vragen en problemen is het aanbod echter beperkt. Dat blijkt uit een analyse van de interventies in de databank. De uitkomsten van de analyse zijn overzichtelijk weergegeven in een interventiematrix. Gemeenten en partners in het jeugdveld kunnen deze matrix gebruiken bij het maken van keuzes in hun eigen interventieaanbod. De bijbehorende publicatie 'Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed' helpt daarbij.

Handleiding voor pleegzorgbegeleiding vernieuwd

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' is vernieuwd. In de nieuwe versie is er meer aandacht voor eigen kinderen van pleegouders en zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen in het veld en aanpassingen in wetgeving toegevoegd. De methodiekhandleiding is nu ook digitaal beschikbaar.

'Gedrag beïnvloeden doe je samen met jongeren'

Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief en benoem ook dat wat wel kan. Dat is de belangrijkste boodschap van een verkennend onderzoek van het NJi naar hoe ouders, professionals en beleidsmakers gewenst gedrag onder jongeren kunnen bevorderen.

Meer werk maken van diversiteit

Diversiteit is al jaren onderwerp van gesprek binnen het NJi. 'Het is een thema dat ons allemaal raakt en waar we als NJi serieus werk van gaan maken,' aldus Ans van de Maat (voorzitter directie). Als NJi willen we structureel meer aandacht schenken aan een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn. En waar ieders unieke talenten, ongeacht geslacht, achtergrond, seksuele voorkeur of beperking, optimaal tot hun recht komen.

Week van de Opvoeding 2020: Staan en Opvallen

De tiende editie van de Week van de Opvoeding is een speciale, want juist in een periode als deze is aandacht voor opvoeding extra belangrijk. De Week van de Opvoeding begint op maandag 5 oktober en loopt tot en met zondag 11 oktober.

Samen aan zet tijdens de Week tegen Pesten

Op 21 september begon de Week tegen Pesten, georganiseerd door de Stichting School en Veiligheid. Vanuit het thema 'Samen aan zet' staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school centraal. In het kader van deze week deelt het Nederlands Jeugdinstituut vijf blogs van vijf schrijvers.

Elke hulpverlener kan iets doen tegen stigma

Hoe ervaren jongeren stigma in de behandelkamer? Dat vertellen zij zelf in een eerlijke videoboodschap aan jeugdhulpprofessionals. Daarin omschrijven de jongeren ook wat ze juist geholpen heeft tijdens de behandeling en begeleiding. Hun tips en adviezen voor hulpverleners zijn bovendien gebundeld in een bijsluiter met als kernboodschap: destigmatiseren kun je leren. Iedere jeugdprofessional kan bijdragen aan de inclusie van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren. Een jongere: 'Je kunt me altijd helpen door te zorgen dat ik me gezien voel.'

Maak specifiek coronabeleid voor jeugd

Bescherm kinderen en jongeren tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts, gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team en de veiligheidsregio's.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies