• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws over de jeugdsector? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Youth Wiki: sociale inclusie van jongeren in Europa

Zweden heeft een strategie ontwikkeld om de sociale inclusie te bevorderen van kwetsbare jongeren die niet werken of studeren. In de Youth Wiki delen 27 landen deze en andere strategieën, met als doel de Europese samenwerking op de 8 actiegebieden van de Europese Jeugdstrategie 2010-2018 te stimuleren.

Oproep: pilots ‘Voor ieder kind een thuis!’

Vanuit het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen', zoeken we gemeenten of jeugdhulpregio's die vanaf dit najaar mee willen doen aan één van de vijf pilots. Wilt u er werk van maken dat kinderen in uw gemeente of regio zo thuis mogelijk opgroeien? Het liefst in hun gezin maar als dat niet kan, zoveel mogelijk bij pleegouders of in een gezinshuis? Heeft u daarbij ondersteuning nodig? Doe dan mee aan de pilot (looptijd is één jaar).

Onderzoek multidisciplinaire aanpak complexe veiligheidsproblematiek

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++. Recent onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie naar de stand van zaken drie jaar later wijst uit dat gemeenten behoefte hebben aan geschikte sturingsinstrumenten voor de verdere ontwikkeling van MDA++. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de ministeries van VWS, JenV en de VNG.

'Meer bekendheid nodig voor erkende interventies'

De databanken met erkende interventies voor welzijn en gezondheid zijn zinvol en nuttig. Dat zeggen gebruikers in een evaluatie van het erkenningstraject. Wel zijn de databanken en de erkende interventies nog niet zo bekend in het veld, bijvoorbeeld bij gemeentelijke beleidsmakers. Verder vinden de respondenten meer kennis over de werkzame elementen van interventies belangrijk. Die twee onderwerpen pakt het Nederlands Jeugdinstituut aan in samenwerking met andere instituten voor zorg en welzijn.

Nauwelijks aanbesteding bij inkoop Wmo en jeugdhulp

Voor de inkoop van gemeentelijke zorg gebruiken de meeste gemeenten het inkoopinstrument Open House. Dat is een systeem van afspraken om zonder aanbestedingsprocedure een contract te sluiten met een zorgaanbieder. Voor deze vorm van inkoop hoeven gemeenten zich dus niet te houden aan Europese aanbestedingsregels. Het is de vraag of gemeenten zich hiervan bewust zijn.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.