Steeds meer gezinshuizen in Nederland

Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezinshuis in Nederland stijgt, net als het aantal gezinshuizen. Dat blijkt uit het rapport 'Gezinshuizen. Cijfers in Context 2020' van het Nederlands Jeugdinstituut.

Er waren eind 2020 minstens 979 gezinshuizen in Nederland, ruim veertig meer dan in 2018. In die gezinshuizen woonden 3.678 kinderen en jongeren. Precieze aantallen zijn niet te geven, zegt Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut, betrokken bij het onderzoek. 'Onze cijfers geven een goed beeld, maar ze zijn niet volledig. Er is namelijk geen volledige registratie van alle soorten gezinshuizen. Er zijn gezinshuizen van jeugdhulpaanbieders, waar gezinshuisouders in loondienst werken, maar ook gezinshuizen die onderdeel zijn van een franchise. En dan zijn er ook nog volledig zelfstandige gezinshuizen.'

Zo thuis mogelijk opgroeien

De groei van het aantal gezinshuizen is een goede zaak, aldus Bergenhenegouwen. 'We willen in Nederland alle kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, ook kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Een pleeggezin is voor de meeste kinderen het beste alternatief, maar niet voor ieder kind. Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig dan het gemiddelde pleeggezin kan bieden. Dan is vaak een gezinshuis een goede oplossing. Daar heeft minstens een van de ouders een pedagogische opleiding gevolgd.'

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aanbod is veranderd. Bergenhenegouwen: 'De wettelijke leeftijdsgrens voor pleegzorg en gezinshuizen is verschoven van 18 naar 21 jaar. We zien dat gezinshuizen die opdracht oppakken: er zijn meer gezinshuizen die jongeren van 19 tot 21 jaar ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid. Er zijn bijvoorbeeld gezinshuizen met een aparte woonruimte op het terrein. Daar wonen jongeren in feite op kamers, met begeleiding van de gezinshuisouders.'

Regionale verdeling

Opvallend is verder volgens Bergenhenegouwen de regionale verdeling. 'Het doel van zo thuis mogelijk opgroeien is dat kinderen en jongeren nauw contact kunnen houden met hun gezin, familie, school en vrienden. Dan hoop je dus op een evenredige verdeling over het land. Maar dat is niet wat we zien. Van de gezinshuizen is maar 2,8 procent gevestigd in Limburg en 3,7 procent in Groningen. Daartegenover staat Gelderland met maar liefst 27,2 procent van de gezinshuizen. Ik hoop dat onze cijfers gemeenten en aanbieders van gezinshuizen inspireren om eens te kijken hoeveel behoefte er in hun regio is aan gezinshuizen, en hoe ze beter in die behoefte kunnen voorzien.'

Het Nederlands Jeugdinstituut deed het onderzoek naar gezinshuizen in opdracht van het Kernteam Gezinshuizen en met steun van Gezinspiratieplein.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Rapport Gezinshuizen. Cijfers in Context 2020

Lees ook

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)