Onderzoek over mediaopvoeding

Op deze pagina lees je meer over onderzoek naar mediaopvoeding en mediagebruik. Er staan landelijke publiekspublicaties en monitors in dit overzicht.

Recente publiekspublicaties

Telefoons in de klas

februari 2024 – Ouders & Onderwijs, Landelijk Ouderpanel

In dit onderzoek werden 544 ouders met een kind op de middelbare school bevraagd over het telefoonverbod op school. Ook aan de kinderen zelf werd gevraagd wat ze ervan vinden.

Naar het onderzoek

De plussen en minnen van sociale media. Jongeren aan het woord

juni 2023 – Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam deed vanuit Project AWeSome onderzoek naar de beleving en ervaring van jongeren met sociale media. In het onderzoek werd aan 480 jongeren gevraagd wat hun ervaringen zijn met platforms als TikTok, Instagram en Snapchat.

Naar het onderzoekNaar de NJi-pagina Dit vinden jongeren zelf van sociale media

#GeenPaniek. Gezondheid, jongeren en hun digitale omgeving

januari 2023 – Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

In dit essay zet de RVS op een rijtje wat we eigenlijk kunnen concluderen over de invloed van digitalisering op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren.

Naar het onderzoek

#UseTheNews-literatuurstudie Jongeren en Nieuws

april 2023 – Hogeschool Utrecht

Deze literatuurstudie richt zich op de nieuwsconsumptie van jongeren. Hoe consumeren jongeren nieuws? Wat vinden ze eigenlijk van nieuws? En wat betekent dat voor degenen die in Nederland het nieuws bepalen?

Naar het onderzoek

Monitors

Iene Miene Media 2024 – Ontspannen met media

maart 2024 – Netwerk Mediawijsheid

Elk jaar brengt Netwerk Mediawijsheid in het kader van de Media Ukkie Dagen een onderzoek uit naar kinderen van 0 tot en met 6 jaar. De meest recente publicatie gaat over ontspannen met media.

Naar het onderzoekNaar de NJi-pagina 'Vergelijk mediaopvoeding met leren fietsen'

Monitor Mediagebruik 7–12 jaar

februari 2021 – Netwerk Mediawijsheid

Dit onderzoek onder ouders en kinderen van 7 tot en met 12 jaar is een uitbreiding van het Iene Miene Media-onderzoek. Dit trendonderzoek onderzoekt vragen als: Welke apparaten gebruiken kinderen van 7 tot en met 12 jaar? Hoeveel tijd besteden ze aan media? En hoe begeleiden ouders hun kinderen?

Naar het onderzoek

Mediamonitor 2023

2023 – Commissariaat voor de Media

Deze jaarlijkse monitor over het mediagebruik van Nederlandse consumenten laat zien dat het mediagebruik van jongeren zich voornamelijk online afspeelt én dat ze het nieuws ook voornamelijk op sociale media volgen.

Naar de Mediamonitor 2023Zie hier ook de Mediamonitor 2022

Monitor Digitaal Vaardig Gedrag

2021 – Koninklijke Bibliotheek

Doel van dit onderzoek was vast te stellen welke digitale vaardigheden jongeren tussen 10 en 15 jaar al voldoende hebben ontwikkeld. En waar extra aandacht nodig is. Ook is onderzocht welke onderliggende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van digitaal vaardig gedrag onder jongeren.

Naar het onderzoek

Foto Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker