Ervaringskennis: in het kort

Met ervaringskennis wordt bedoeld: ervaringen van kinderen en jongeren met opvoeden en opgroeien. Ervaringskennis helpt professionals en beleidsmakers om hun werk en beleid te verbeteren. Zo kunnen ze beter aansluiten bij de wensen en behoeften van kinderen en jongeren. Dit is een aanvulling op wetenschappelijke kennis en praktijkkennis.

Kinderen krijgen betere hulp als professionals en beleidsmakers luisteren naar hun ervaringen. Ook kunnen zij meedenken en meepraten over onderwerpen die hen aangaan: dat draagt bij aan de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Cijfers

  • Ruim een kwart van de bevolking is tussen 0 en 25 jaar: bijna 4,9 miljoen kinderen en jongeren. Zij beschikken allemaal over waardevolle kennis.
  • Uit recent onderzoek (2021) blijkt dat de helft van de jongeren wil dat bestuurders beter naar ze luisteren. Slechts 12 procent van de bestuurders vindt dit een goed idee. 29 procent van de bestuurders en ambtenaren denkt dat meebeslissen voor jongeren belangrijk is, terwijl de helft van de jongeren dit vindt.

Wat speelt er nu?

Dit is het moment om aan de slag te gaan met de ervaringen van kinderen en jongeren met de coronacrisis.