Denk samen met kinderen en jongeren na over toekomst

De schade die kinderen en jongeren oplopen door de coronamaatregelen is niet te herstellen door vast te houden aan het gangbare beleid. Daarom pleit het Nederlands Jeugdinstituut ervoor om samen met kinderen en jongeren te zoeken naar duurzame oplossingen.

Denk samen met hen na over een nieuwe aanpak van maatschappelijke problemen, zoals kansenongelijkheid. Lees meer:

Leven en werken met corona

Het coronavirus zal voorlopig ons leven en werk beïnvloeden. Wat betekenen de coronamaatregelen en hoe ga je daarmee om?

Mentale gezondheid

Voor gemeenten

Hoe zorg je ervoor dat de jongeren in jouw gemeente mentaal gezond blijven? Lees de adviezen op basis van actuele kennis.

Onderwijs

Voor professionals

De scholen zijn weer open. Op deze pagina staan handige tips, tools en links voor onderwijsprofessionals.

Wat kan er weer wél?

Voor jongeren en jongvolwassenen

Er zijn steeds meer versoepelingen. Wat kun je wel en niet plannen? Hoe ga je om met onzekerheid in je planning?

Vakanties en verjaardagen

Voor ouders

Het coronavirus heeft invloed op vakanties, verjaardagen vieren en andere gezamenlijke activiteiten. Hoe ga je daar als gezin mee om?

Publicaties NJi

Houd bij het bestrijden van het coronavirus oog voor het welzijn van kinderen en jongeren. En betrek hen bij plannen voor het omgaan met de maatregelen.


Alle publicaties over corona

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze site actualiseren.


Bekijk welke pagina's zijn toegevoegd of aangepast bij Nieuw en gewijzigd.

Over deze informatie

De informatie sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met:

ActiZ / ActiZ jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, AKJ, Alliantie digitaal samenleven, Amsterdam UMC, Associatie voor wijkteams, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BV Jong, CJG Rijnmond, College Perinatale Zorg, Federatie Vaktherapeutische beroepen, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGD GHOR, GGZ Nederland, GroeiGids, Ingrado, Jeugdwelzijnsberaad, Jeugdzorg Nederland, JOGG, JouwGGD, Kinderombudsman, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kennisnet, De Kindertelefoon, MBO Raad, Ministerie van OCW, Ministerie van SZW, Ministerie van VWS, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NVP, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Netwerk Mediawijsheid, Opvoedinformatie Nederland, Netwerk Mediawijsheid, Pharos, PO-raad, Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Sarphati Amsterdam, Sociaal Werk Nederland, Steunpunt Passend Onderwijs, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, Trimbos, Triple P, Veilig Thuis, V&VN, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VGN, Villa Pinedo, VKJP, VOBC/LKC-LVB, VO-raad, Vrije Universiteit Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, 113 Zelfmoordpreventie, ZonMw.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies