Maatschappelijk thema

Leven en werken met het coronavirus

Het coronavirus zal voorlopig ons leven en werk nog beïnvloeden. De algemene basisregels blijven gelden. Op basis daarvan maakt iedereen zelf afwegingen voor zijn leven en werk. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico's van het virus maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. De maatregelen bieden voldoende ruimte om de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen te waarborgen met een goede balans tussen veiligheid en welbevinden.

Bij het bedenken van nieuwe maatregelen is het cruciaal kinderen, jongeren en jongvolwassenen te betrekken, zodat de maatregelen beter aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Lees meer in het essay Jeugd aan het roer.

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

  • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Werk thuis behalve als het niet anders kan.
  • Vermijd drukke plekken.
  • Reis alleen als dat noodzakelijk is.
  • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Voor jonge kinderen

Gebruik deze pagina's om je kind meer uit te leggen over corona en de gevolgen hiervan.

Voor kinderen vanaf 8 jaar

De coronaregels blijven heel belangrijk. Lees hier hoe je met die regels kunt omgaan. En wil je meepraten? Kijk dan op #ikpraatmee.

Vrije tijd en sociale media:

School:

Heb je andere vragen? Stel ze je ouders of kijk bij:

Voor jongeren en jongvolwassenen

Het coronavirus is voorlopig nog niet weg. Daarom blijven er nog regels om de verspreiding ervan tegen te gaan. Lees hier hoe je met de regels kunt omgaan. En wil je meepraten? Kijk dan op #ikpraatmee.

Voor professionals

Als professional sta je voor de uitdaging om goede afwegingen te maken tussen de vragen en behoeften van gezinnen en maatregelen met het oog op gezondheidsrisico’s. Dat vraagt meer dan ooit om het leveren van maatwerk. Hoe doe je dat?

Voor gemeenten

Als gemeente sta je voor de uitdaging om een balans te vinden tussen enerzijds het bestrijden van het virus en anderzijds de (mentale) gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om dit succesvol te doen, is een brede invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid nodig.

Op deze pagina vind je aan de hand van vijf belangrijke thema’s de relevante informatie om je gemeentelijk beleid voor kinderen en jongeren in deze tijd goed in te richten.

Jongvolwassenen langetermijnperspectief bieden:

Steunfuncties voor kinderen, jongeren en gezinnen overeind houden:

Jongeren betrekken en activeren:

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze site actualiseren.


Bekijk welke pagina's zijn toegevoegd of aangepast bij Nieuw en gewijzigd.

Over deze informatie

De informatie sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met:

ActiZ / ActiZ jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, AKJ, Alliantie digitaal samenleven, Amsterdam UMC, Associatie voor wijkteams, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BV Jong, CJG Rijnmond, College Perinatale Zorg, Federatie Vaktherapeutische beroepen, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, GGD GHOR, GGZ Nederland, GroeiGids, Ingrado, Jeugdwelzijnsberaad, Jeugdzorg Nederland, JOGG, JouwGGD, Kinderombudsman, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kennisnet, De Kindertelefoon, MBO Raad, Ministerie van OCW, Ministerie van VWS, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, NVP, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Vereniging van Doktersassistenten, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, Netwerk Mediawijsheid, Opvoedinformatie Nederland, Netwerk Mediawijsheid, Pharos, PO-raad, Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Sarphati Amsterdam, Sociaal Werk Nederland, Steunpunt Passend Onderwijs, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, Trimbos, Triple P, Veilig Thuis, V&VN, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VGN, Villa Pinedo, VKJP, VOBC/LKC-LVB, VO-raad, Vrije Universiteit Amsterdam, Zorg voor de Jeugd, 113 Zelfmoordpreventie, ZonMw.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies