D509: Overmatige stress ouder

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D500: Problemen van ouder

Kenmerken

Stress is een lichamelijk spanning. Alles wat iemands leven of dagelijkse routine positief of negatief beïnvloedt, veroorzaakt stress. Iets wat je je inbeeldt veroorzaakt evenveel stress als iets wat echt speelt. Stress wordt pas ongezond als het gevoel bestaat dat de situatie niet goed te beheersen is of wanneer de betrokkene niet goed reageert op opwinding. Als dat gebeurt, kunnen er allerlei lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Bij ouders belemmeren deze klachten de opvoeding, wat een negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling en het functioneren van de jeugdige. Daarnaast besteedt de ouder dan vaak weinig aandacht aan de kinderen.

Subtypes en/of specificaties

Overmatige stress

Stress komt vaak voor bij mensen die gedwongen worden zich aan te passen aan een nieuwe levenswijze. Hoe groter de vereiste verandering, hoe groter de stress.

Burn-out

Bij een burn-out is de overbelasting dermate groot en langdurig geweest dat rust alleen niet helpt om de balans terug te vinden. Genegeerde overspannenheid kan ontaarden in een burn-out. Een burn-out is meestal werkgerelateerd. Kenmerken van een burn-out zijn:

  • emotionele en lichamelijke uitputting. Mensen met een burn-out voelen zich leeg en hebben nergens meer energie voor. Dit kan zich uiten in gevoelens van frustratie en depressie;
  • afgenomen betrokkenheid bij collega's en werkzaamheden. Er ontstaat een afstandelijke en cynische houding ten opzichte van het werk;
  • het gevoel hebben zelf niet meer goed te kunnen functioneren, wat resulteert in een negatief zelfbeeld.