D505: Gezondheidsproblemen of handicap/invaliditeit ouder

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As D: Gezin en opvoeding
 • D500: Problemen van ouder

Kenmerken

Bij deze problematiek heeft de ouder te maken met een of meer soort(en) handicaps, invaliditeit of lichamelijke gezondheidsproblemen.

Kenmerkend daarbij is:

 • De ernst van de toestand leidt tot aantasting van het sociaal functioneren van de ouder op een of meer gebieden.
 • Het type en de ernst van de toestand beïnvloeden het leven van de jeugdige dusdanig dat er een risico bestaat van psychosociale problemen.

Dit kan blijken uit:

 • een duidelijk sociaal stigma, wat op verschillende manieren tot uiting kan komen (de jeugdige vermijdt bijvoorbeeld vriendjes mee naar huis te nemen, of hij wordt geplaagd met de handicap van de ouder)
 • inadequate verzorging of begeleiding van de jeugdige door de betreffende ouder
 • verstoord ouderschap, bijvoorbeeld blijkend uit gebrek aan gevoeligheid voor signalen die de jeugdige geeft, inadequaat omgaan met angst en verdriet of oppositioneel gedrag van de jeugdige, of beperking van spel of contact
 • disharmonie en spanning binnen het gezin
 • sociaal vreemd of pijnlijk gedrag
 • beperking van het sociale leven van de jeugdige
 • het opleggen van leeftijdsinadequate verantwoordelijkheden aan de jeugdige.

Subtypes en/of specificaties

Er zijn vijf belangrijke soorten handicaps, invaliditeit of gezondheidsproblemen te onderscheiden:

 • geestelijke handicap (verstandelijke beperking, beschreven in de DSM 5)
 • ernstige zintuiglijke handicap (bijvoorbeeld dove of blinde ouder)
 • ernstige epilepsie
 • chronische lichamelijke kwaal of invaliditeit (zoals cerebrale verlamming of ernstige astma)
 • levensbedreigende ziekte (zoals kanker).