D510: Psychische/psychiatrische problematiek ouder

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D500: Problemen van ouder

Kenmerken

Bij deze problematiek gaat het om alle types psychische en psychiatrische problemen die het huidige functioneren van de ouder duidelijk belemmeren, ongeacht de vraag of de ouder een (psychiatrische) behandeling ondergaat of niet. De ouder is door de problemen niet in staat zijn taken als opvoeder optimaal te vervullen. De psychische of psychiatrische problemen zorgen voor stress, druk en spanningen. Deze druk en spanningen in het gezin belemmeren de opvoeding, wat een negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling en het functioneren van de jeugdige. Daarnaast besteedt de ouder vaak weinig aandacht aan de kinderen.

Subtypes en/of specificaties

Het gaat om elk type psychische of psychiatrische stoornis van een ouder die een aanhoudend waarneembare belemmering van diens sociale functioneren veroorzaakt en aanzienlijke invloed heeft op het leven van de jeugdige. Er kan sprake zijn van:

  • inadequate verzorging of leiding
  • sociaal vreemd of pijnlijk gedrag
  • leeftijdsinadequate verantwoordelijkheden voor de jeugdige.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Wanneer psychische problemen langdurig aanhouden, kan dit leiden tot de ontwikkeling van een psychische/psychiatrische stoornis (beschreven in de DSM 5).