Hoe kan een wijkteam inzetten op preventie?

Door in te zetten op preventie en aanwezigheid in de wijk kun je wijkbewoners op tijd helpen met hun vragen. Zo voorkom je doorstroom naar zwaardere zorg en creëer je een prettig leefklimaat.

Hoe weet je als wijkteam wat de wijk nodig heeft?

Voordat je als wijkteam kunt inzetten op preventie, is het nodig om in kaart te brengen wat er precies speelt in de wijk. Dit heet een wijkanalyse. Hierin beantwoord je vragen zoals: Wat missen gezinnen in de wijk? Hoe kunnen kinderen in deze wijk kansrijker opgroeien? Zijn er vragen die meer gezinnen hebben? Door deze inventarisatie kun je de preventieve activiteiten beter laten aansluiten bij vragen uit de wijk. 

Twee tools om een wijkanalyse mee uit te voeren, zijn de Preventiematrix en het Kwaliteitskompas.

Hoe werk je als wijkteam goed samen met andere basisvoorzieningen?

Als de wijkanalyse klaar is, leg je contact met andere voorzieningen in de wijk, zoals scholen, kinderopvang, huisartsen en buurthuizen. Leer als wijkteam deze collega's kennen: leerkrachten, pedagogische medewerkers, welzijnswerkers en jongerenwerkers.

Vraag wat zij al aan preventie doen voor de wijk en bij welke andere initiatieven in de buurt zij kunnen aansluiten. Denk aan informatiewinkels, budgetcoaches, kookclubs en bewonerskringen. Zorg dat het preventieve aanbod en de voorzieningen aansluiten op de vragen en behoeftes van de inwoners die je bij de wijkanalyse in kaart hebt gebracht.

Hoe stimuleer je buurtbewoners om initiatief te nemen?

Als je als wijkteam een initiatief opzet, is het goed de buurtbewoners te laten bepalen wat zij met het initiatief willen en hen onderdeel te maken van de uitvoering. Hiermee stimuleer je de zelfredzaamheid van buurtbewoners en de sociale verbinding binnen de buurt.

Soms komen buurtbewoners zelf al met een initiatief. Als wijkteam kun je deze initiatieven versterken en stimuleren:

  • Breng in kaart vanuit welke vraag het initiatief is opgezet en wie de gebruikers ervan zijn.
  • Leer de initiatiefnemers kennen.
  • Creëer samenwerkingsafspraken tussen burgers onderling en met het wijkteam.
  • Bied middelen aan, zoals kennis, financiering en professionele ondersteuning.
  • Faciliteer ontmoetingsplekken en momenten waarop buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.
  • Verbind het initiatief met andere initiatieven uit de buurt.

Het is belangrijk om als wijkteam een passieve en gelijkwaardige houding te hebben. Neem het initiatief niet over, maar laat het bij de burger. Meer informatie over het activeren van buurtbewoners is te vinden in de handreiking Burgerinitiatieven en het essay Eigen Kracht als Samenkracht.

Hoe maak je als wijkteam tijd voor preventie?  

Niet iedereen in het team hoeft bezig te zijn met preventie. Kies als team onderling welke professionals hier verantwoordelijk voor zijn. Aan hen is dan de taak om het bestaande preventieaanbod in de wijk te leren kennen en contact te leggen met burgerinitiatieven. Let wel op dat ze genoeg tijd in hun agenda's hebben hiervoor. Houd bijvoorbeeld onderling rekening met caseload.

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud