Wat zorgt ervoor dat mijn kind zich goed voelt?

De mate waarin je kind zich mentaal goed voelt, wordt ook wel welbevinden genoemd. Voldoende welbevinden is een basisvoorwaarde om gezond en veilig te kunnen opgroeien. Het is een persoonlijke beleving, en voor elk kind anders. Natuurlijk wil je als ouder dat het goed gaat met je kind. Maar wat draagt daar eigenlijk aan bij?

Goed voelen

Als je kind zich goed voelt, zie je dat je kind nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, ontspannen en evenwichtig is. En dat je kind zelfvertrouwen uitstraalt en doorzettingsvermogen heeft. Hoe je kind dit laat zien, is afhankelijk van de leeftijd, het karakter en de manier waarop je kind is opgevoed.

Omgeving heeft invloed op hoe je kind zich voelt

Hoe het thuis gaat, draagt bij aan hoe je kind zich voelt. Je kind ziet jou als voorbeeld. Het is dus belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt. Als je kind ziet dat jij goed in je vel zit, draagt dat bij aan een positief gevoel bij je kind.

Ook hoe het op school gaat, heeft veel invloed op je kind. Bijvoorbeeld in het contact met leeftijdsgenoten: heeft je kind veel vriendjes en vriendinnetjes? Of heeft het meer moeite met sociale contacten? Het contact met de leerkracht is daarbij belangrijk. Daarnaast heeft wat je kind in de vrije tijd doet invloed. Misschien is er een fijne sfeer op de voetbalclub, of is de scoutingleider een steun en toeverlaat voor je kind. Wat je kind online doet en met wie het online contact heeft, kan ook invloed hebben op je kind. Zie ook de pagina Hoe leer ik mijn kind omgaan met media?

Kinderen laten in verschillende omgevingen verschillend gedrag zien. Je kind kan zich thuis bijvoorbeeld heel anders gedragen dan op school of op de kinderopvang. Dat is normaal. Het is belangrijk om informatie uit te wisselen met bijvoorbeeld de leerkracht of pedagogisch medewerkers. Zodat jij weet wat er op school of in de opvang speelt, en zij weten hoe het thuis gaat. Het contact tussen jou en andere opvoeders heeft ook invloed op het welbevinden van je kind. Opvoeden doe je samen. Je kunt bijvoorbeeld mensen uit je omgeving om steun vragen.

Wat kun jij doen zodat je kind zich weer goed voelt?

Het is normaal dat je kind zich het ene moment beter voelt dan het andere. Je kunt verschillende dingen doen om bij te dragen aan het welbevinden van je kind:

  • Praat met je kind. Luister met aandacht naar je kind. En probeer hier zo goed mogelijk op te reageren. Als je kind (nog) niet kan praten, is het belangrijk dat je kijkt naar de signalen van je kind en hierop reageert.
  • Toon erkenning en waardering. Laat aan je kind zien dat je er altijd bent. En beloon positief gedrag.
  • Bied emotionele steun. Knuffel en troost je kind. Vraag hoe je kind zich voelt, en help mee om emoties onder woorden te brengen.
  • Doe samen leuke dingen. Dit is belangrijk voor je kind én voor jou.
  • Heb oog voor een gezonde levensstijl. Bewegen is belangrijk. Ga bijvoorbeeld lekker met je kind naar buiten, maak een boswandeling of een fietstocht.

Je hebt niet altijd invloed op hoe het gaat met je kind. Als je je erg veel zorgen maakt, is het belangrijk daar met anderen over te praten, en hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij je huisarts.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders