Mijn kind voelt zich niet fijn

Merk je dat je kind zich niet fijn voelt? Wordt je kind bijvoorbeeld snel boos, is het verdrietig, gespannen of onzeker? Als ouder weet je vaak goed hoe je kind zich gedraagt. Wanneer je je zorgen maakt, is het belangrijk daar met anderen over te praten.

Ups en downs horen bij het leven

Als jouw kind zich even wat minder fijn voelt, is dat niet altijd reden om je zorgen te maken. Bij het opgroeien hoort ook het leren omgaan met emoties. Ieder kind is wel eens gefrustreerd, somber of boos. Daar hoef je je niet meteen zorgen over te maken.

Als het langer duurt en je toch bezorgd bent, dan kun je daar natuurlijk wel iets mee doen. Misschien kun je er met je kind over praten. Vraag hoe het gaat, en laat weten dat jij er bent. Is er iets wat je samen kunt oplossen? Ervaart je kind bijvoorbeeld stress door school, of heeft het ruzie met iemand? Het is belangrijk dat je als ouder je kind helpt op een manier die past bij de leeftijd. Tips daarvoor vind je op de pagina Wat is belangrijk bij opvoeden?

Praat met je kind als die zich niet goed voelt

Als jouw kind zich langere tijd niet goed voelt en jij je zorgen maakt, kan het inzicht bieden om je kind een tijdje in de gaten te houden. Waar merk je aan dat je kind zich niet goed voelt? Gedraagt hij zich anders? Je kunt bijvoorbeeld letten op:

  • hoe je kind zich gedraagt in verschillende omgevingen. Vraag bijvoorbeeld eens op school, bij de kinderopvang of bij de sportclub hoe je kind zich daar gedraagt.
  • hoe je kind zich tegenover jou gedraagt.
  • hoe je kind omgaat met andere kinderen. Zie je veel wisselingen in vriendschappen?
  • of je kind goed eet en slaapt.
  • hoe je kind omgaat met emoties.
  • de stemming van je kind.

Gedrag dat je opvalt, kun je met je kind bespreken. Kies daar een rustig moment voor uit, wanneer je zelf ook rustig bent. Als je gehaast en gestrest met je kind gaat praten, dan heeft dat invloed op je kind en op het verloop van het gesprek. Vertel wat je aan je kind ziet, en vraag hoe het gaat en of er iets aan de hand is. Zeg bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je de laatste tijd veel boos bent op je vrienden. Waar komt dat door?' Of: 'Je komt nooit meer vroeg thuis. Hoe komt dat?' Of: 'Je bent ineens bijna altijd thuis. Waarom is dat?'

Jouw zorgen bespreken als je kind zich rot voelt

Het kan fijn zijn om je zorgen te delen met mensen die jouw kind kennen, bijvoorbeeld met de ouders van een vriend of vriendin, of met je eigen ouders of schoonouders. Herkennen zij wat jij ziet? Gedraagt je kind zich bij hen ook zo, of niet? Bedenk wat er nodig is om de situatie van je kind te verbeteren, thuis, op school en in de vrije tijd.

Als je je echt zorgen maakt, dan kun je op school een gesprek plannen met de mentor of een leerkracht van je kind. Wanneer jullie samen constateren dat het niet goed gaat met je kind, kunnen jullie samen naar oplossingen zoeken. Zo nodig kunnen jullie dan professionele hulp inschakelen.

Blijkt dat het op school goed gaat met je kind? Misschien speelt er dan thuis of in de vrije tijd iets waardoor je kind zich niet fijn voelt. Bespreek je zorgen dan met andere opvoeders of professionals uit de omgeving van je kind, bijvoorbeeld van de sportclub of het jongerenwerk. Met opvoedvragen kun je ook altijd terecht bij het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw gemeente.  

Signaleren als het echt niet goed gaat met je kind

Blijf je je zorgen maken over je kind en denk je dat er professionele hulp nodig is? Trek dan aan de bel. Met zorgen over gedrags- of gezondheidsproblemen kun je terecht bij het wijkteam of bij je huisarts. Als de huisarts een praktijkondersteuner jeugd heeft, kan die vaak in een paar gesprekken helpen verhelderen wat er aan de hand is en wat daar aan te doen valt.   

Elke school heeft ook verbinding met partners uit jeugdhulp. Samen kun je kijken hoe de situatie van de leerling versterkt kan worden. Ook met je kind en school kun je nadenken over welke hulp nodig is. Meer informatie daarover vind je op de pagina Welke zorg mag ik van school verwachten?

Als je weet wat er aan de hand is, kun je op onze website informatie vinden over verschillende problemen, bijvoorbeeld over prestatiedrukpesten, angst of depressie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders