Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Voortijdig schoolverlaten gaat over jongeren tussen de 12 en 23 jaar die van school gaan zonder startkwalificatie. Ze kunnen of willen niet meer terug naar school. Verzuim gaat over jongeren die niet op school komen, terwijl ze er wel moeten zijn. In de aanpak om voortijdig schoolverlaten, verzuim en thuiszitten te beperken, is steeds vaker aandacht voor schoolaanwezigheid: hoe zorg je er samen voor dat álle leerlingen en studenten zich prettig, gezien en gehoord voelen op school?

Uitgelicht