Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Voortijdig schoolverlaten gaat over jongeren tussen de 12 en 23 jaar die van school gaan zonder dat ze een startkwalificatie hebben. Ze kunnen niet meer terug naar school of ze willen niet meer terug. Lees meer

Uitgelicht