Over vluchtelingen

Wie zijn vluchtelingen?

Vluchtelingen zijn personen die in hun thuisland gegronde vrees hebben voor vervolging. Hun thuisland beschermt hen niet. Redenen voor vervolging zijn: godsdienst, politieke overtuiging, etniciteit, sociale groep, of de seksuele voorkeur van de vluchteling, aldus het Vluchtelingenverdrag uit 1951. Meer dan 150 landen hebben zich verbonden aan het verdrag. Dit verdrag bepaalt ook dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar zij worden vervolgd.

Er zijn grofweg twee typen gevluchte kinderen en jongeren:

  • Kinderen en jongeren die met een of beide ouders of andere familieleden zijn gevlucht. Of die zich in het kader van gezinshereniging bij hun ouder(s) voegen; 
  • Kinderen en jongeren die zonder naaste familie gevlucht zijn: alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv's).

Wat is het verschil tussen een vluchteling en asielzoeker?

Er is vaak onduidelijkheid over het verschil tussen een vluchteling of een asielzoeker. De termen asielzoeker en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Echter, niet elke vluchteling is ook een asielzoeker. Zo hoeven vluchtelingen uit EU-landen geen asiel aan te vragen voor een beperkte periode. Zij mogen voor een bepaalde tijd visumvrij reizen.

Vluchteling

Dit is iemand die in zijn thuisland 'gegronde vrees' heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep. Een vluchteling krijgt in het eigen land geen bescherming. Deze definitie is bepaald in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die bescherming door een ander land inroept, maar wiens beroep op de vluchtelingenstatus nog niet is bepaald. Deze persoon moet een aanvraag indienen welke vervolgens wordt beoordeeld. Asielaanvragen worden in Nederland behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij beslissen of iemand recht heeft op de vluchtelingenstatus. In Nederland worden deze personen ook wel statushouder of vergunninghouders genoemd.

Waar komen gevluchte kinderen en jongeren vandaan?

De laatste jaren komen de meeste vluchtelingen die naar Nederland uit Syrië en Irak. Het gaat vooral om mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. Ook uit landen als Iran, Afghanistan, Eritrea en Somalië komen al langere tijd vluchtelingen.

Het zijn kinderen of jongeren die tegelijk met hun ouders zijn gevlucht of die zich later bij hun gevluchte ouders hebben gevoegd. En er zijn kinderen en jongeren die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen.

Door de oorlog en recente ontwikkelingen in Oekraïne zijn er veel mensen op de vlucht. Vluchtelingen uit EU-landen mogen visumvrij reizen. Dit houdt in dat zij bij aankomst in Nederland geen asiel hoeven aan te vragen.

Om hoeveel kinderen en jongeren gaat het?

Er zijn geen openbare cijfers over het aantal gevluchte kinderen en jongeren. Het aantal asielaanvragen en asielverzoeken is wel bekend. Lees meer bij Cijfers over asielzoekers.

Een asielaanvraag is een schriftelijke aanvraag voor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Onder een asielverzoek verstaat het ministerie van Justitie en Veiligheid elk verzoek van een vreemdeling om internationale bescherming door de Nederlandse autoriteiten. Dit kan dus ook een mondeling verzoek zijn.

Ervaringen van kinderen in de noodopvang

Je bent als kind of jongere gevlucht uit je land en komt aan in Nederland. Hoe is het dan om in de noodopvang te wonen? Unicef sprak hierover met gevluchte kinderen. Zeven van hun verhalen lees je op Unicef.nl.
 

Geen foto van de persoon aanwezig

Maryama Ismail

medewerker inhoud