Dagbesteding voor vluchtelingen

In vrijetijdsvoorzieningen krijgen kinderen en jongeren ruimte voor activiteiten die aansluiten bij hun belangstelling. Er wordt gewerkt aan talentontwikkeling en sociaal, cultureel en fysiek kapitaal. Kinderen en jongeren die als vluchteling naar Nederland komen, hebben hier niet vanzelfsprekend een dagbesteding die bijdraagt aan de ontwikkeling en het welbevinden. Hoe organiseer je dit?

Vermaak en ontspanning

Een leuke binnen- of buitenactiviteit kan vermaak en ontspanning bieden, waardoor vluchtelingenkinderen en -jongeren weer echt jong kunnen zijn. Juist voor kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit oorlogsgebied, is dit extra belangrijk. De ontspanning en het contact met leeftijdsgenoten helpt hen om nare gebeurtenissen vanuit hun land van herkomst achter zich te laten.

Activiteiten organiseren voor vluchtelingkinderen en -jongeren

Als er één sector geschikt is om een leuke dagbesteding te organiseren, is dat de vrijetijdssector. Sporttoernooien, spelmiddagen, workshops of voorleesmiddagen, het zijn enkele voorbeelden van een waardevolle dagbesteding voor vluchtelingen.

Hier zijn enkele tips en aandachtspunten:

  • Maastricht Sport heeft een checklist ontwikkeld voor het verwelkomen van kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond bij sportverenigingen.
  • Vluchtelingen hebben niet altijd de financiële middelen om te betalen voor een activiteit of lidmaatschap en organisaties hebben niet altijd de mogelijkheid om iets gratis aan te bieden. Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen voor de contributie van kinderen en jongeren die dit niet kunnen betalen.
  • Sport en andere vrijetijdsbesteding kan ook een plek zijn waar integratie plaatsvindt. Gemeente, COA en buurtsportcoaches kunnen hier samen aan werken.

Wie kan mij helpen om iets te organiseren?

Misschien heb je als professional een leuk idee voor een activiteit, maar heb jij niet de middelen of rol om die ideeën tot uitvoering te brengen. Er zijn verschillende mensen die jou hierbij kunnen helpen.

Combinatiefunctionaris

Vanuit de gemeente is er vaak een combinatiefunctionaris die organisaties met elkaar verbindt op het onderdeel sport of cultuur. Deze functionaris wordt ook wel buurtsportcoach of cultuurcoach genoemd. Is er een buurtsportcoach, cultuurcoach of combinatiefunctionaris in jouw buurt actief? Kijk of het lukt om de handen ineen te slaan. Op Sportindebuurt.nl kun je terecht voor praktijkvoorbeelden.

Vrijwilligers

Mogelijk zijn in jouw buurt vrijwilligersprojecten actief. Deze kunnen jou helpen bij het organiseren van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan maatjesprojecten; hier wordt een kind, jongere of gezin gekoppeld aan een maatje of mentor. Op Oranjefonds.nl kun je terecht voor sociale initiatieven.

  • Vrijwilligers te weinig? Volwassen vluchtelingen willen misschien ook bijdragen. Bijvoorbeeld de ouders van kinderen voor wie je een activiteit organiseert. Op Rijksoverheid.nl vind je een brochure die gaat over het inzetten van asielzoekers en statushouders als vrijwilligers.
Geen foto van de persoon aanwezig

Maryama Ismail

medewerker inhoud