Organisaties en online bronnen vluchtelingen

 • Augeo Vluchtelingenkinderen
  Augeo heeft een online cursus ontwikkeld voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.
 • Defence for children
  Defence for Children roept op tot een wet en verblijfsrecht voor álle gewortelde kinderen in Nederland: Ik blijf hier.
 • Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie Vluchtelingenkinderen
  Dossier over geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen bestemd voor leerkrachten, professionals en gemeenten, samengesteld in samenwerking met Arq Psychotrauma Expertgroep.
 • Nidos
  Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen, voert als onafhankelijke gezinsvoogdij en voogdij instelling op grond van de wet de voogdijtaak uit voor amv's.
 • Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN)
  LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het primair en voortgezet onderwijs. Informatie en expertise wordt gedeeld tijdens studiedagen en bijeenkomsten.
 • Pharos
  Ondersteuning aan gemeenten, zorgverleners, scholen en andere ketenpartners over asielzoekers en vluchtelingen.
 • PO-raad: Asielzoekers en nieuwkomers
  Informatie en laatste nieuws over onderwijs aan asielzoekers
 • Rijksoverheid: Asielbeleid
  Vraag en antwoord, beleidsinformatie en nieuws
 • Sardes: Vluchtelingenkinderen
  Sardes doet onderzoek naar de situatie van asielzoekerskinderen in Nederland.
 • Stichting de Vrolijkheid
  Extra aandacht aan kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. De Vrolijkheid organiseert samen met bewoners in de azc's creatieve activiteiten.
 • VluchtelingenWerk Nederland
  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
 • VNG: Dossier Asielbeleid en integratie
  Alle informatie en actuele berichtgeving voor gemeenten in een dossier.
 • VO-raad: Onderwijs aan nieuwkomers
  De VO-raad zet zich er voor in dat besturen en scholen de benodigde ruimte en mogelijkheden hebben dan wel krijgen voor goed onderwijs aan nieuwkomers.
 • Werkwijzer Vluchtelingen
  Online informatie over arbeidsparticipatie van vluchtelingen, jongeren en volwassen, in Nederland.