Schoolverlaten en verzuim bij verbinding onderwijs en jeugdhulp

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden. Natuurlijk verzuimen leerlingen wel eens een dag. Als dit zonder geldige reden is, zijn de school en de leerplichtambtenaar verplicht om dit te registeren. Ook moeten zij leerlingen en ouders hierop aanspreken.

Als verzuim hardnekkig of structureel wordt, is dat reden tot zorg én actie. Zorgwekkend verzuim kan een signaal zijn van voortijdige schooluitval. Het is dus belangrijk om verzuim te bestrijden en mogelijke belemmeringen in de schoolgang van een leerling direct aan te pakken. Zowel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als gemeenten en scholen geven hier hoge prioriteit aan. Vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels samen met het onderwijs een gezamenlijke aanpak ontwikkeld.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk de NJi-pagina's over Voortijdig schoolverlaten en verzuim.

Hier krijgt u onder andere antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn signalen van zorgwekkend verzuim en hoe kun je het voorkomen?
  • Hoe krijg je zicht op de omvang van verzuim en uitval?
  • Wat helpt thuiszitters om weer naar school te gaan?

Lees ook

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent