Kan mijn kind weer thuis komen wonen?

Jouw kind woont tijdelijk niet bij jou thuis. Voor jullie allemaal is dit een heftige en emotionele tijd. Samen met hulpverleners werk je eraan dat het thuis weer goed gaat, zodat jouw kind weer misschien bij jou kan komen wonen. Wat is hiervoor precies nodig? En wie bepaalt dit? Op deze pagina lees je hier meer over.

Hulpverleningsplan opstellen

Een kind groeit het liefste thuis op. Als dat niet gaat, en een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen, dan heeft dat altijd een belangrijke reden. In de periode dat je kind ergens anders woont, krijg jij hulp.

Meteen als je kind ergens anders gaat wonen, maak je samen met je hulpverlener een hulpverleningsplan. Hierin moet duidelijk staan dat terugkeer naar huis het doel is. In dit plan staan afspraken over:

  • wanneer jullie en eventuele broers en zussen elkaar kunnen spreken en zien. Dat heet een contactregeling.
  • wat er moet gebeuren om je kind weer thuis te kunnen laten wonen.
  • hoeveel tijd er is om de doelen te behalen.  

Hulpverleningsplan uitvoeren

Het is belangrijk dat je precies weet wat er moet gebeuren om het mogelijk te maken dat je kind weer thuis kan wonen. Je moet weten hoe de gewenste situatie er uitziet en wat jij daarvoor nodig hebt. Een hulpverlener gaat je daarbij helpen. Soms is het nodig om eerst je eigen problemen aan te pakken. Tijdens de contactmomenten met je kind werk je aan een positieve en rustige manier van met elkaar omgaan. Dit staat allemaal beschreven in het plan dat je samen met de hulpverlening maakt.

Het is voor ouders en kinderen een heel heftige en emotionele tijd. Misschien kunnen familie, buren of vrienden jullie steunen.

Wie bepaalt of mijn kind weer thuis komt wonen?

Heb je zelf besloten dat het beter is als je kind tijdelijk ergens anders gaat wonen? Dan bespreek je met de hulpverlening of de situatie genoeg is verbeterd. Zodat het thuis weer veilig is voor jouw kind en het zich daar goed kan ontwikkelen. Samen bepalen jullie wat een goed moment is voor jouw kind om weer naar huis te gaan. Het kan zijn dat jullie daar verschillend over denken. En misschien kom je hier samen niet uit. Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd worden om de situatie te onderzoeken en een advies te geven.

Bij een ondertoezichtstelling (OTS) is voor jou besloten dat het beter is als je kind tijdelijk ergens anders woont. Dan toetst de Raad voor de Kinderbescherming de beslissing van jullie gezinsvoogd. De Raad onderzoekt of jouw kind weer thuis kan wonen. Ook geeft de Raad soms advies welke hulpverlening je krijgt als je kind weer thuis woont.

Perspectief

Voor een kind en de ouders is het belangrijk om te weten waar het kind gaat opgroeien. Waar ligt zijn of haar perspectief? Een kind dat niet weet of het in een pleeggezin mag blijven of weer terug naar huis gaat, kan zich minder goed ontwikkelen. Daarom is het nodig om je kind hier duidelijkheid over te geven zodra dat kan.

In de wet staat dat binnen een aanvaardbare termijn besloten moet worden waar een kind verder gaat wonen. Deze termijn is per kind en per situatie verschillend. Lees ook het NJi-nieuwsbericht Begrip 'aanvaardbare termijn' in Richtlijn Uithuisplaatsing herzien.

Niet meer terug naar huis

Soms lukt het niet om de thuissituatie genoeg te verbeteren zodat het past bij wat jouw kind nodig heeft. Dan is het voor de ontwikkeling van jouw kind beter om ergens anders op te groeien. Dit is een ingrijpende beslissing. Maar dit betekent niet dat je geen ouder meer bent. Ook als je kind niet meer thuis woont, blijft het contact tussen jou en je kind heel belangrijk. Beslissingen over jouw kind worden zoveel mogelijk samen met jou genomen.

De gezinsvoogd bespreekt samen met jou en de opvoeders van je kind hoe vaak je jouw kind kunt zien. En of het thuis kan komen logeren. Ook spreek je af wat je kunt blijven doen in de opvoeding. Denk aan afspraken over bezoek van broers of zussen, contacten met opa en oma, hoe jullie de feestdagen organiseren en of je mee kunt naar de dokter of de 10-minutengesprekken op school.

Ben je het niet eens met het besluit dat jouw kind niet meer thuis komt wonen? Dan kun je via een advocaat aan de kinderrechter vragen om hier over mee te denken. Lees meer over juridisch advies. Ook kun je als ouder altijd vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner die met je meedenkt.

Alle pagina's over uithuisplaatsing

Naar het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker