Wat speelt er rond seksualiteit en gender?

Wat zijn actuele ontwikkelingen als het bijvoorbeeld gaat over de seksualiteit van kinderen en jongeren thuis, op school of op de sportvereniging?

Mei 2023

Kinderen en jongeren die medische genderzorg willen, kunnen op dit moment vaak alleen terecht bij speciale genderpoli's. Hier zijn vaak lange wachtlijsten. Daarnaast is de vraag of alle mensen op die wachtlijst het meest geholpen zijn bij genderzorg. In het rapport Mijn Gender, Wiens Zorg? blijkt dat de stap naar genderzorg nemen niet altijd nodig is. Soms sluit het bieden van meer ondersteuning, bijvoorbeeld op school, beter aan.

Lees meer over praten op school over genderissues

Maart 2023

Van 20 tot en met 24 maart was de Week van de Lentekriebels. Veel basisscholen geven in deze week extra les over relaties, weerbaarheid en seksualiteit. De week staat in het teken van positieve seksuele vorming: lesgeven over seksualiteit vanuit een positieve boodschap. Seksuele vorming gaat niet alleen over seks. Bij jonge kinderen kan het gaan over het eigen lichaam, liefde en respect. Bij oudere kinderen kan het gaan over puberteit, ontdekken wie je bent en ontdekken wat je fijn vindt. Wat er besproken wordt verschilt dus per leeftijdsfase, zodat het aansluit op de ontwikkeling van kinderen en de ontwikkelfase waarin ze zitten.

Lees meer over seksuele vorming op de website van Rutgers

December 2022

Op 9 december was het Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholen door heel het land laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. COC Nederland maakte een handreiking met tips om seksuele- en genderdiversiteit te bespreken op school.

Bekijk de handreiking

Oktober 2022

In oktober is het manifest voor betere seksuele vorming overhandigd aan onderwijsminister Dennis Wiersma en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariëtte Hamer. Verschillende organisaties pleiten met het manifest voor betere seksuele vorming voor alle onderwijsvormen. Jongeren geven aan belangrijke informatie te missen en zij willen naast de biologische aspecten ook ingaan op het plezier, de relationele- en sociale aspecten van seks, en meer aandacht voor seksuele-, sekse- en genderdiversiteit.

Lees meer over het manifest

Augustus 2022

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijkt onvoldoende gericht op de behoeftes van lhbtq+-jongeren. Jongeren hebben het gevoel niet altijd goed begrepen te worden door hulpverleners en krijgen niet altijd de juiste zorg. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande en nieuwe therapieën voor lhbtq+-personen met psychische klachten, terwijl juist deze groep een groter risico heeft op psychische klachten. Meer wetenschappelijk onderzoek en het thema verplicht maken in de opleidingen, zouden moeten leiden tot betere zorg.

Lees meer over geestelijke gezondheidszorg voor lhbtq+-personen

Juli 2022

De pride van dit jaar vindt plaats van 30 juli tot 7 augustus en heeft als thema My Gender, My Pride. Het thema onderstreept dat iedereen zichzelf mag zijn, zonder dat anderen zeggen wat je wel of niet mag zijn of doen. Met dit thema wordt extra aandacht besteed aan het zelfbeschikkingsrecht bij genderdiversiteit, namelijk dat alle mensen het recht hebben om af te wijken van de normen en sekse die ze hebben meegekregen hun geboorte.

Lees meer over My Gender, My Pride

Juni 2022

Uit eerder onderzoek was al bekend dat lhbtq-jongeren vaker suïcidale gedachten en suïcidepogingen rapporteren dan heteroseksuele jongeren. Jennifer de Lange promoveerde op 2 juni op onderzoek naar beschermende en risicofactoren voor suïcidale gedachten en suïcidepogingen onder lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en queer (lhbtq) jongeren en jongvolwassenen. Ook onderzocht ze hun ervaringen met en behoefte aan betreft sociale steun en psychologische hulpverlening.

Bekijk het proefschrift

Mei 2022

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een op de zes mensen vindt dat er iets mis is met mensen die zich niet identificeren met het geslacht waarmee zij geboren zijn. Dit bevestigt dat genderdiversiteit nog niet volledig geaccepteerd wordt. Homoacceptatie groeit, maar minder hard dan voorheen. Uit de jaarlijkse Rainbow Europe Index blijkt verder dat Nederland dit jaar in Europa op de dertiende plaats staat als het gaat om lhbti-rechten − één plaats lager dan vorig jaar.

Voor het verbeteren van de acceptatie helpt het als bepaalde lhbti-rechten beter geregeld zijn. Tijdens een conferentie in mei meldde minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat hij een verbod wil op conversietherapie. Ook stelt hij een verbod voor op medisch niet noodzakelijke operaties bij intersekse kinderen en wil hij een landelijke regeling voor transitieverlof.

Naar het SCP-rapport

Maart 2022

Het internationale wetenschappelijke tijdschrift Journal of Adolescent Health publiceerde een artikel over onderzoek naar beschermende factoren voor de mentale gezondheid van lhb-jongeren. Op vier meetmomenten hebben 14.800 jongeren meegedaan aan het onderzoek. Zij identificeerden zich als homoseksueel, grotendeels homoseksueel, biseksueel of heteroseksueel.

Uit het onderzoek blijkt dat lhb-jongeren meer angst, depressieve symptomen, depressie, paniekaanvallen en suïcidaliteit ervaren. Een belangrijke beschermende factor om problemen te voorkomen is steun en acceptatie door familieleden. Andere beschermende factoren zijn een band met school en leraren: jongeren die zich verbonden voelen met school en hun leraar ervaren minder mentale problemen. Schoolprogramma's zoals Gay-Straight Alliance (GSA) dragen bij aan het gevoel van veiligheid op school en verbeteren het klasklimaat en het welbevinden van lhb-jongeren.

Lees meer over Gay-Straight Alliance (GSA)

Januari 2022

Movisie heeft in januari 2022 samen met de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar seksualiteit en seksuele opvoeding. Het onderzoek was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de rol van ouders en in hoe deze rol versterkt kan worden om positief bij te dragen aan de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ouders vinden het belangrijk om met hun kinderen te praten over seksualiteit, maar bespreken niet alle thema's even veel. Ouders hebben behoefte aan betere communicatieve vaardigheden en aan toegankelijke informatie.

Lees het onderzoeksrapport

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Manon Donker

Manon Donker

inhoudelijk medewerker