Manifest: Seksuele vorming moet beter

Seksuele vorming op school moet beter, vinden jongeren, docenten, onderwijsorganisaties en expertisecentra. Daarom overhandigden ze een gezamenlijk manifest aan onderwijsminister Dennis Wiersma en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mari√ętte Hamer.

Met het manifest pleiten de organisaties gezamenlijk voor betere seksuele vorming voor alle onderwijssoorten. Dat is allereerst een wens van jongeren zelf. Zij geven hun lessen seksuele vorming een 5,8 en willen uitgebreidere en diverse voorlichting krijgen. Jongeren willen meer aandacht voor diversiteit, gendergelijkheid, seksueel plezier, consent en oefenen met het aangeven en herkennen van wensen en grenzen.

Timing moet beter

Naast de inhoud moet ook de timing van de lessen beter. De verplichting om aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit geldt nu niet voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, terwijl jongeren zeggen ook in de bovenbouw- en op het mbo behoefte te hebben aan deze lessen. Daarom moet seksuele vorming worden opgenomen in de eindtermen van de bovenbouw en de burgerschapsopdracht van het mbo, stellen de organisaties. Ze roepen het kabinet op om de regie te nemen.

Overheid aan zet

Docenten zouden zelf ook meer aandacht aan seksuele vorming willen geven, maar ze krijgen daar volgens de ondertekenaars te weinig tijd en ruimte voor van de overheid. Daarom staan er zes aanbevelingen aan politiek Den Haag om betere seksuele vorming mogelijk te maken. Het manifest is een initiatief van Rutgers in samenwerking met 37 jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

In gesprek over seksualiteit

Volgens Sharon Danen van het Nederlands Jeugdinstituut is het goed dat het manifest pleit voor betere seksuele vorming. 'Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Wie ben ik, wat wil ik? Hoe geef ik mijn wensen en grenzen aan? Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dit zijn vragen die aan bod komen bij seksuele vorming. Door seksuele vorming een meer prominente plek in het onderwijs te geven, gaan jongeren meer met elkaar in gesprek over seksualiteit en leren ze van elkaars ervaringen. Jongeren geven aan dat de seksuele vorming op school onvoldoende aansluit op hun behoeften. Niet alleen voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook voor oudere jongeren is het belangrijk aandacht te besteden aan seksuele vorming, omdat het bijdraagt aan hun ontwikkeling en welbevinden.'

Bron: Rutgers

Manifest voor betere seksuele vormingBericht Rutgers