Organisatie van kleinschalig verblijf

De ontwikkeling van kleinschalig verblijf vraagt om een organisatie van zorg die de individuele zorg op maat voor kinderen en jongeren ondersteunt.

Begeleiding

Een kleinschalig verblijf vraagt om ervaren en flexibele medewerkers. Een goede mix is een team van jonge medewerkers zonder gezin, die flexibel kunnen omspringen met arbeidstijden, en oudere medewerkers, die veel ervaring kunnen inbrengen.

Werken in kleinschaligheid vraagt om mensen met:

  • Een sterke intrinsieke motivatie om samen te leven, te werken en te leren
  • Stevigheid van karakter, gecombineerd met empathie
  • Een positieve houding met de nadruk op het bevorderen van gewenst gedrag
  • Traumasensitiviteit
  • Het vermogen om te gaan met de emotionele én fysieke druk van vele uren achtereen aan het werk zijn
  • De bereidheid om veel uren te werken in ruil voor een relatief laag inkomen
  • Steun vanuit het eigen netwerk omdat dit werk meer vraagt dan een gewoon dienstverband.

Team

Een klein en vast team dat gedreven is en vertrouwen heeft in elkaar vraagt om een zorgvuldig selectieproces en blijvende teambegeleiding en -ondersteuning.

Een positief leefklimaat in een kleinschalig verblijf draagt bij aan een beter werkklimaat, met meer tevreden begeleiders. Toch blijft het een uitdaging om een balans te vinden tussen zo min mogelijk wisseling van begeleiders en voor hen gezonde werkomstandigheden.

Organisatievorm

Sommige kleinschalige woonvormen zijn opgezet als een zelfstandige onderneming, andere maken deel uit van het aanbod van een instelling die de begeleiders in dienst heeft. Verder zijn er kleinschalige voorzieningen waarbij gekozen is voor een inwonend begeleider of echtpaar.

Financiering

De financiering kan een hindernis zijn bij het ontwikkelen van een kleinschalig verblijf. Verschillende gemeenten hanteren verschillende tarieven voor het verblijf en de behandeling van kinderen en jongeren. Een kleinschalig verblijf is nu alleen te realiseren als begeleiders bereid zijn veel meer uren aanwezig te zijn dan waarvoor zij worden betaald.

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, geldt vanaf 1 januari 2022 een nieuw woonplaatsbeginsel. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel dat als woonplaats geldt: de gemeente waar het kind of jongere onmiddellijk voorafgaande aan een of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens Basisregistratie Personen (de BRP) had. De gemeente waar het kind of de jongere vandaan komt, is dus verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de daarbij horende kosten.

Alle pagina's over residentiële jeugdhulp

Naar het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker