Wat is kleinschalig verblijf?

Een kleinschalig verblijf is een woonvorm voor een kleine groep kinderen en jongeren met complexe problemen, en een beperkt aantal professionele opvoeders. Deze vorm van jeugdhulp biedt kinderen en jongeren een thuis met mogelijkheden voor specialistische begeleiding op maat.

Een kleinschalig verblijf is een vorm van 'jeugdhulp met verblijf' en neemt een positie in tussen gezinshuizen en een residentiële leefgroep. Een belangrijk verschil met gezinshuizen is dat professionals niet zelf wonen in het kleinschalig verblijf. Het grote onderscheid met een residentiële leefgroep is de kleine schaal van de groep en het team, die een gezinsachtige opvoedomgeving creëert. Een kleinschalig verblijf staat bij voorkeur in een gewone woonwijk.

Waarom deze ontwikkeling?

Voor een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren is een veilig thuis met zoveel mogelijk vaste opvoeders noodzakelijk. Wanneer kinderen en jongeren niet in het eigen gezin kunnen wonen, biedt een pleeggezin of gezinshuis een alternatief. De problemen van sommige kinderen en jongeren zijn echter zo ernstig en complex dat de zorg in een pleeggezin of gezinshuis niet toereikend is en verblijf in een residentiele leefgroep geïndiceerd is. De Jeugdwet verplicht gemeenten kinderen die niet thuis kunnen wonen toch 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien. Om deze kinderen en jongeren zo lang als nodig een thuis te bieden met een individuele aanpak op maat, zijn de afgelopen jaren kleinere groepen opgezet met minder begeleiders.

Kleinschalig verblijf heeft verschillende voordelen:

 • Het is een vorm van verblijf die lijkt op een gezin, met veel mogelijkheden om deel te nemen aan het gewone leven.
 • Een kleinschalig verblijf draagt bij aan een positief en veilig leefklimaat met ruimte voor individuele en persoonlijke aandacht voor kinderen en jongeren, hun gezin en netwerk, en hun persoonlijke leefomstandigheden.
 • In een kleinschalig verblijf is het makkelijker om een vertrouwensband op te bouwen tussen jongeren en hun begeleiders, en tussen jongeren onderling.
 • Het biedt meer mogelijkheden om individueel maatwerk te bieden in behandeling, ondersteuning en wonen.
 • Door het kleine aantal vaste opvoeders ontstaat er meer rust en stabiliteit in de groep.
 • Een kleinschalig verblijf biedt meer continuïteit. Indien gewenst kunnen jongeren er blijven wonen tot ze volwassen zijn.

Lees ook

 • Vormen van kleinschalig verblijf

  Professionals
  Beleidsmakers

  De diverse vormen voor kleinschalig verblijf bieden een alternatief voor residentiële leefgroepen, JeugdzorgPlus en justitiële jeugdinrichtingen. Lees hier meer.

  Lees meer over Vormen van kleinschalig verblijf
 • Opgroeien en wonen

  Professionals
  Beleidsmakers

  De basis van het wonen in kleinschalige groepen is de kwaliteit van de relatie tussen professionals en kinderen en jongeren. Lees hier meer informatie.

  Lees meer over Opgroeien en wonen
 • Organisatie van kleinschalig verblijf

  Professionals
  Beleidsmakers

  De ontwikkeling van kleinschalig verblijf vraagt om een organisatie die de individuele zorg op maat voor kinderen en jongeren ondersteunt. Lees hier meer.

  Lees meer over Organisatie van kleinschalig verblijf
 • Samen leren over kleinschalig verblijf

  Professionals
  Beleidsmakers

  Het is belangrijk dat de kennis over nieuwe kleinschalige woonvormen wordt uitgebreid en gedeeld. Het NJi ondersteunt een praktijkleernetwerk. Lees meer.

  Lees meer over Samen leren over kleinschalig verblijf
Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker