Over kennis en kaders

Inhoudelijke kennis en kaders zijn van essentieel belang voor het werken met kinderen, jongeren en ouders. Deze kennis en kaders geven inzicht in wat we weten over wat werkt. Het gebruiken van bestaande kennis en kaders helpt en verhoogt de kwaliteit van het werk.

Als jeugdprofessional is het van belang om zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen te krijgen om te doen wat nodig is voor kind en gezin. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis en kunde om de best mogelijke hulp te bieden.

Specifieke en generieke kennis 

Inhoudelijke kennis kan specifiek en generiek zijn. Specifieke kennis gaat over de kennis en kunde waarover professionals dienen te beschikken om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Denk aan: specifieke doelgroepen of problematiek. Denk bijvoorbeeld aan thema's zoals angst of mediaopvoeding. Generieke kennis gaat over kennis en kunde die voor elke professional die met jeugd werkt van belang is, ongeacht het beroep of de context.

Het gebruik van kaders

Kennis over wat werkt komt terug in kaders. Beroepsgroepen hebben een actieve rol in het ontwikkelen van deze kaders op basis van collectieve behoeften. Het gebruik van kaders kan houvast en richting geven zodat professionals kunnen doen waartoe ze zijn opgeleid. Het gebruik van effectieve jeugdinterventies kan bijvoorbeeld houvast geven en helpt in het onderbouwen van het handelen. Daarnaast kunnen ook andere middelen helpend zijn, zoals protocollen, richtlijnen en beroepsregistraties.

Meer informatie hierover is te vinden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, op de pagina Werken met richtlijnen en op de pagina Beroepsvorming en -registratie.

Geen foto van de persoon aanwezig

Martine Broere

senior medewerker inhoud