Beroepscompetentieprofielen

Voor veel beroepen in het jeugdveld is een beroepscompetentieprofiel opgesteld. Deze beschrijving van vaardigheden, kennis en eigenschappen zorgt voor duidelijkheid over welke taken bij een beroep horen. Meestal maakt de beroeps- of brancheorganisatie het beroepscompetentieprofiel.

Wat is een beroepscompetentieprofiel?

Een beroepscompetentieprofiel is een overzicht van verschillende kenmerken en kwaliteiten die je in huis moet hebben wanneer je een bepaald beroep uitvoert. Het beschrijft wat het beroep inhoudt en welke vaardigheden hierbij horen. Deze vaardigheden zijn de basis van het werk dat je doet. Ook staat er in een aantal competentieprofielen wat het nut en het doel van het profiel zijn. Dit vind je meestal in de inleiding van het profiel.

Waarom is er een beroepscompetentieprofiel?

Het beroepscompetentieprofiel zorgt voor herkenbaarheid van het beroep en vormt het de basis voor opleidingen. Ook is het profiel een hulpmiddel voor toetsing van bekwaamheid, bijvoorbeeld bij beroepsregistraties zoals het Kwaliteitsregister Jeugd. Lees meer over beroepsregistratie.

Wat staat er in een beroepscompetentieprofiel?

In een beroepscompetentieprofiel staat wat de kern van het beroep is, bijvoorbeeld door de functie te beschrijven of de uitgangspunten op te sommen. Daarnaast beschrijft het de kwaliteiten en vaardigheden die je als professional nodig hebt. De meeste competentieprofielen geven een verschil aan tussen generieke en specifieke competenties.

Generieke competenties komen in elke taak die je binnen het beroep uitvoert naar voren. Denk hier aan het omgaan met gevoelige informatie, reflectie op eigen werk en samenwerken.

Specifieke competenties zijn verbonden aan de taken die je  uitvoert. Zo kan bijvoorbeeld de ene sociaal werker te maken krijgen met sociale ongelijkheid, terwijl een ander juist meer bezig is met het herkennen van huiselijk geweld. Onder deze verschillende situaties vallen verschillende vaardigheden die de professional moet hebben om het werk goed uit te voeren.

Wie maakt een beroepscompetentieprofiel?

Meestal maakt de beroeps- of branchevereniging een beroepscompetentieprofiel. Deze verenigingen maken zich sterk voor hun beroep en willen daarom het beroep duidelijk in het jeugdveld plaatsen.

Bij sommige beroepen worden de competentieprofielen door andere organisaties gemaakt. Zo is het profiel van leraren gemaakt door de Rijksoverheid, omdat leraren als ambtenaar in dienst zijn.

Welke beroepscompetentieprofielen zijn er?

Voor veel beroepen binnen het jeugdveld zijn beroepscompetentieprofielen gemaakt. Hieronder staan een aantal van deze profielen.

Beroepscompetenties en beroepsbekwaamheid van lerarenBeroepscompetentieprofiel ErvaringsdeskundigheidBeroepscompetentieprofiel Kind- en JongerenwerkerBeroepscompetentieprofielen van orthopedagogenBeroepscompetentieprofiel voor de sociaal werkerBeroepscompetentieprofiel voor internationaal werkende jongerenwerkersCompetentieprofiel GGZ-AgoogCompetentieprofiel HBO jeugd- en gezinsprofessionalFunctie- & competentieprofiel POH-GGZ

Naast beroepscompetentieprofielen zijn er ook richtlijnen en beroepscodes voor ethisch handelen opgesteld. Wil je hier meer over weten? Lees dan de pagina's over Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden.

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud